Verejne obstarávanie – Objednávky – marec 2022

Číslo objednávky Dátum dokladu Dodávateľ/dodávajúci závod
98/2022 01.03.2022 MK Traktor s.r.o., Okružná 94,071 01 Michalovce,IČO:46887717
97/2022 01.03.2022 Kotarba Ján, 059 55 Ždiar 310, IČO:41879554
99/2022 01.03.2022 Videocom Štancel, s.r.o., Hlavné námestie 37, 060 01 Kežmarok, IČO: 36485195
100/2022 01.03.2022 Kukuc Jaroslav, Liesek 674, 02712 Liesek, IČO: 36139769
101/2022 01.03.2022 VIVA TRADE s.r.o., Szakkayho 1 Košice, IČO:36202347
102/2022 02.03.2022 GASTROBAL s.r.o., Nová 519/1, Gerlachov, IČO:46841075
103/2022 02.03.2022 POKRYMA s.r.o., 023 41 Nesluša 841,IČO:46815593
104/2022 02.03.2022 City light Slovakia s.r.o., Suchý jarok 18, 066 01 humenné, IČO: 44514557
105/2022 03.03.2022 Sičár Jozef, 059 04 Spišské Hanušovce č.208, IČO: 31256015
106/2022 03.03.2022 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
108/2022 04.03.2022 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
107/2022 04.03.2022 Šabľa Dušan-PANTHER, Partizánska 4101/1849, 058 01 Poprad, IČO: 41012461
110/2022 07.03.2022 Horník Štefan-VUKAP, Široká 1873/96, 058 01 Poprad, IČO:31236774
109/2022 07.03.2022 Obec Tatranská Javorina, 059 56 T.Javorina č.33, IČO: 31946801
112/2022 09.03.2022 IBO s.r.o., Bratislavská 50, 911 05 Trenčín, IČO: 36340073
111/2022 09.03.2022 PSP Morava s.r.o., 059 60 T.Lomnica 42,IČO:36510891
116/2022 10.03.2022 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
113/2022 10.03.2022 Kowalewski M.Hryc M., Gorczanska 14a, 34 432 Lopuszna,NIP: PL7351611589
114/2022 10.03.2022 Šveláň Peter, Andreja Bažíka 491,027 32 Zuberec, IČO:10999779
115/2022 10.03.2022 Monka Jozef ml., 059 55 Ždiar 471, IČO: 41882121
118/2022 11.03.2022 Pazúrik František, Vavrečka 503, 029 01 Vavrečka, IČO: 45649987
117/2022 11.03.2022 Vydavateľstvo I&B, 059 60 T.Lomnica 124, IČO:17110271
119/2022 11.03.2022 Boďo Marián,Bernoláková 550/12,065 03 Podolinec, IČO:44981236
120/2022 11.03.2022 Harmata Martin, Prte 579/19,027 32 Zuberec, IČO:37673921
121/2022 14.03.2022 Tatraponk, s.r.o. Slávkovská 714/31, 060 01 Kežmarok, IČO:31736645
122/2022 14.03.2022 Inter Cars SR s.r.o., Ivanská cesta 2, 821 04 BA, IČO:35938111
123/2022 14.03.2022 COMP'S,s.r.o., Husová 539,468 51Smržovka ČR,IČO:46709576
124/2022 15.03.2022 SIČÁR s.r.o., Spišské Hanušovce 208, IČO:43941745
125/2022 15.03.2022 MK Traktor s.r.o., Okružná 94,071 01 Michalovce,IČO:46887717
126/2022 18.03.2022 BISO Schrattenecker, s.r.o., Horná 70/13,974 01 Banská Bystrica, IČO:36747343
127/2022 18.03.2022 Fax a Copy ZV, s.r.o., Nám. SNP 18,960 01 Zvolen, IČO:31572961
Späť