Verejne obstarávanie – Objednávka – 457/2018

Číslo objednávky 457/2018
Dátum dokladu 13.08.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod Krempaský Peter, Ing., Kamenná Baňa 28, 060 01 Kežmarok, IČO: 30263581
Predmet znalecký posudok-hodnota MV
Hodnota 125,00 EUR
Meno a funkcia osoby, ktorá obj. podpísala Ing. Miroslav JURČO (vedúci odboru SoL od 24.1.2019 (námestník riaditeľa pre úsek ÚLH od 1.1.2018 - do 23.1.2019, vedúci odboru do 31.12.2017))

* – suma uvedená s DPH

Späť