Verejne obstarávanie – Objednávka – 464/2018

Číslo objednávky 464/2018
Dátum dokladu 15.08.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod Botková Prečuchová Jana Mgr., 956 41 Kšinná18,IČO:45986097
Predmet neúradný preklad pre projekt INTEREG
Hodnota 172,00 EUR
Meno a funkcia osoby, ktorá obj. podpísala Ing. Miroslav JURČO (vedúci odboru SoL od 24.1.2019 (námestník riaditeľa pre úsek ÚLH od 1.1.2018 - do 23.1.2019, vedúci odboru do 31.12.2017))

* – suma uvedená s DPH

Späť