Verejne obstarávanie – Objednávka – 509/2019

Číslo objednávky 509/2019
Dátum dokladu 05.09.2018
Dodávateľ/dodávajúci závod Gápel, s.r.o.,Gápel14,972 28 Valaská Belá, IČO:36676250
Predmet ubytovanie účastníkov zájazdu
Hodnota 585,00 EUR
Meno a funkcia osoby, ktorá obj. podpísala Ing. Peter GAŽI (námestník riaditeľa)

* – suma uvedená s DPH

Späť