Verejne obstarávanie – Objednávka – 354/2020

Číslo objednávky 354/2020
Dátum dokladu 21.07.2020
Dodávateľ/dodávajúci závod Acell spol s.ro.o., Murgašova 87/8, 058 01 Poprad, IČO: 36516821
Predmet náter striešok nad vchodom a garážami dvojhoráreň Javorina
Hodnota 189,00 EUR
Meno a funkcia osoby, ktorá obj. podpísala Ing. Andráš Ján (námestník riaditeľa ŠL TANAPu)

* – suma uvedená s DPH

Späť