Oznamy a výzvy

Výberové konanie

04.08.2005 09:21

Riaditeľ Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho odboru starostlivosti o investičný majetok a vnútornej správy ŠL TANAPu.

Podmienky: Absolvent Technickej univerzity – Fakulta stavebná, minimálne 15 rokov odbornej praxe, odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 263/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavebného dozoru, odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, znalosť MS Office /WORD, EXCEL/ a minimálne znalosť jedného svetového jazyka.

Nástup: Po ukončení výberového konania.

Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní, odbornej praxi a občianskej bezúhonnosti možno podať do 18.8.2005 na adresu:


Štátne lesy Tatranského národného parku

Odbor personálno-organizačný

059 60 Tatranská Lomnica