Oznamy a výzvy

Výberové konanie

21.11.2006 09:59

Riaditeľ Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta - námestník riaditeľa pre úsek verejno-prospešných činností.

Podmienky:

Absolvent VŠLD – LF Zvolen, resp. Technickej univerzity vo Zvolene, minimálne 15 rokov odbornej praxe v lesníckych činnostiach, absolvovanie skúšky OLH podľa Vyhl. MP SR, absolvent postgraduálneho štúdia ochrana a tvorba krajiny, preukázateľná znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka, preukázateľná znalosť práce s PC, programy skupiny MS Office Windows, Word, Excel, Internet, občianska bezúhonnosť.


Nástup:

Po ukončení výberového konania.


Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní, odbornej praxi a občianskej bezúhonnosti možno podať do 6.12.2006 na adresu:


Štátne lesy Tatranského národného parku

Odbor personálno-organizačný

059 60 Tatranská Lomnica