Oznamy a výzvy

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy – predaj dreva na pni.

26.03.2008 08:16

ŠL TANAPu Vás týmto vyzývajú na podanie návrhu na uzavretie zmluvy - odkúpenie drevnej hmoty na pni. Jedná sa o spracovanie kalamity. Spracovanie kalamity je spojené s uhadzovaním haluziny.
Písomnú cenovú ponuku doručte na adresu ŠL TANAPu, 059 60 Tatranská Lomnica do 07. 04. 2008 do 10:00 hod. na odbor SOL č. dverí 117, Ing. Dolanský.
Na obálku napíšte „ Predaj dreva na pni „.
Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa 07. 04. 2008 o 12:30 hod. na ústredí ŠL TANAPu v Tatranskej Lomnici na 1. poschodí č. dverí 106.
Obhliadka JPRL je možná po dohode s vedúcim príslušného Ochranného obvodu.

1. Ochranný obvod Podbanské
– vedúci Ing. Marián Jurík, tel. 0903 987 536

JPRLvekpriem. hmotn. m3
226 A111401,95 90
226 A1260 0,4320
226 A2960 0,43 200
226 B11 65 0,62 265
226 B29 65 0,62 655
227 1160 0,52 180
227 29 60 0,43 450
228 A11 125 1,27 780
228 A1260 0,38 5
228 A29 125 1,27 630
228 B01 65 0,58 50
229 A11 125 1,10 2 960
JPRL vek priem. hmotn. m3
229 A29 125 1,10 630
229 B11 65 0,52 1 450
229 B29 65 0,52 3 130
230 A 70 0,46 30
234 11 65 0,68 140
Sa 11 665

Navrhovaná cena pre všethy JPRL je 295 Sk/m3.
POZOR! Predmetný predaj dreva bude prebiehať až po ukončení skúmania a vyjadrenia Európskej komisie.

2. Ochranný obvod Štrbské Pleso
– vedúci Ing. Radoslav Žlkovan, tel. 903 987 560

JPRL vek priem. hmotn. m3
516 100 0,96 2 500
517 100 0,91 4 500
Sa 7 000

Navrhovaná cena je 460 Sk/m3.
V uvedených JPRL je nutné použiť harvestorovú technológiu.
Kalamitu je nevyhnutné spracovať do 15. 06. 2008.

JPRL vek priem. hmotn. m3
278 A20 40 0,14 1 300
278 B10 125 1,27 1 200
Sa 2 500

Navrhovaná cena je 20 Sk/m3.
Technológia spracovania – P-VM lanovka – dĺžka trasy cca 700 m;
VM-OM traktor – dĺžka približovania 800 – 1 000 m.

3. Ochranný obvod Dolný Smokovec
– vedúci Ing. Peter Patera, tel. 903 248 092

JPRL vek priem. hmotn. m3
882 D 150 0,70 500

Navrhovaná cena je 145 Sk/m3.

JPRL vek priem. hmotn. m3
895 B 110 0,91 3 500

Navrhovaná cena je 260 Sk/m3.

JPRL vek priem. hmotn. m3
904 B 130 0,74 1 000
904 C 130 0,70 470
904 D 85 0,37 500
Sa 1 970

Navrhovaná cena je 215 Sk/m3

4. Ochranný obvod Tatranská Lomnica
– vedúci Ing. Ján. Ľ. Klinko, tel. 903 987 538

JPRL vek priem. hmotn. m3
1072 A 110 0,81 500
1073 A 145 1,05 905
1073 B 60 0,25 85
1074 A 120 1,00 525
1074 B 100 0,95 530
1074 C 65 0,29 235
1075 D 160 1,45 105
Sa 2 885

Navrhovaná cena je 385 Sk/m3.

5. Ochranný obvod Kežmarské Žľaby
– vedúci Ing. Eduard Petrášek, tel. 903 908 184

JPRL vek priem. hmotn. m3
1184 B 125 0,74 1 500
1185 A 170 1,06 200
1184 D 65 0,31 200
1184 E 55 0,33 200
1187 A 165 0,80 1 500
1187 C 60 0,27 250
1188 A 100 0,72 200
1188 B 65 0,40 50
1189 115 0,81 150
Sa 4 250

Použitie klasickej technológie.
Navrhovaná cena je 275 Sk/m3.

JPRL vek priem. hmotn. m3
1190 140 0,96 2 000
1192 110 0,85 2 500
1193 105 0,84 2 100
1196 A 160 1,33 800
1196 B 65 0,29 50
Sa 7 450

Použitie klasickej alebo lanovkovej technológie.
Navrhovaná cena je 160 Sk/m3.

JPRL vek priem. hmotn. m3
1417 B 150 0,78 30
1420 C 75 0,78 100
1421 B 70 0,38 200
1420 A 130 1,10 500
1420 B 120 0,91 100
1420 D 55 0,31 300
Sa 1 230

Použitie lanovkovej technológie.
Navrhovaná cena je 25 Sk/m3.

súbor na stiahnutie