Oznamy a výzvy

Organizačné zabezpečenie verejného odpočtu ŠL TANAPu za rok 2007

19.05.2008 01:19

Termín konania: 30. mája 2008
Miesto: zasadačka Štátne lesy TANAPu, Tatranská Lomnica
Čas konania: 9:00 hod

Program verejného odpočtu ŠL TANAPu:

  • prezentácia hlavných bodov výročnej správy riaditeľom organizácie alebo ním povereným zástupcom,
  • stanovisko MP SR k výročnej správe,
  • stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti,
  • otázky novinárov a verejnosti, na ktoré bude odpovedať zástupca organizácie a ministerstva.