Oznamy a výzvy

Výberové konanie na obsadenie miesta

12.03.2009 08:43

Riaditeľ Štátnych lesov Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta námestníka riaditeľa ŠL TANAPu pre úsek obchodno-ekonomický.

Podmienky:
Absolvent TU vo Zvolene – Lesnícka fakulta, minimálne 15 rokov odbornej praxe v lesníckych činnostiach, absolvovanie skúšky OLH podľa Vyhl. MP SR č. 52/1994 Z.z., osvedčenie o absolvovaní kurzu „Vzdelávanie personálu lesníckej prvovýroby pre súčinnosť so znalcami na oceňovanie škôd spôsobených zverou“, osvedčenie o absolvovaní kurzu „Rozvoj osobnosti manažéra“ /NLC Zvolen/, aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka, preukázateľná znalosť práce s PC, programy Microsoft Word, Excel, Outlook, Powerpoint a Internet.

Nástup:
Po ukončení výberového konania.

Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní, odbornej praxi a občianskej bezúhonnosti možno podať do 26.3.2009 na adresu:

Štátne lesy Tatranského národného parku
Referát personálno-organizačný
059 60 Tatranská Lomnica