Oznamy a výzvy

Obchodná verejná súťaž na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov 2018/03 - Habovka

29.03.2018 11:13

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA so sídlom v Tatranskej Lomnici vyhlasujú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Predmet: Drevná hmota (drevo na pni) v obchodnom celku (OC) č. 4 na ochrannom obvode Habovka. Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSL na LHC Habovka, odhadu spracovania kalamitnej drevnej hmoty (abiotické a biotické škodlivé činitele), výchovných a obnovných ťažbových zásahov podľa JPRL na rok 2018.

Vyhlásenie OVS
Vzor kúpnej zmluvy