Oznamy a výzvy

Obchodná verejná súťaž na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov na rok 2019

12.11.2018 09:56

ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA so sídlom v Tatranskej Lomnici vyhlasujú OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov na rok 2019.

Predmet: Drevná hmota (drevo na pni) v obchodných celkoch (OC) na ochranných obvodoch Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Smokovce, Tatranské Matliare, Podspády, Javorina, Červený Kláštor, Oravice. Podkladom k predmetu predaja sú údaje z PSL na LHC Vysoké Tatry, LHC Červený Kláštor, LHC Podolínec, LC Pieniny, LHC Oravice, odhadu spracovania kalamitnej drevnej hmoty (abiotické a biotické škodlivé činitele), výchovných a obnovných ťažbových zásahov podľa JPRL na rok 2019.

Vyhlásenie OVS
Vzor kúpnej zmluvy