Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Turistické chodníky vo vysokohorskom prostredí sú neprístupné

27.10.2014 12:53

Informačná tabuľa upozorňujúca na sezónnu uzáveru turistického chodníka (autor: Lenka Burdová) Milovníci turistiky si na túry končiace na vrcholoch tatranských štítov budú musieť počkať do polovice júna. Od soboty 1. novembra je totiž pre turistov v Tatranskom národnom parku približne dvesto kilometrov značkovaných turistických chodníkov nad vysokohorskými chatami uzavretých. Chaty, okrem tej pod Rysmi, zostanú však prístupné aj počas zimnej turistickej sezóny.

Dôvodom sezónnej uzávery turistických chodníkov je predovšetkým ochrana vzácnych druhov zveri žijúcej v tomto vysokohorskom prostredí a ochrana prírodných hodnôt najmä v čase nízkej snehovej prikrývky. V čase sezónnej uzávery môžu v období od 21.decembra do 15. apríla do vysokohorského prostredia voľne vstupovať len organizovaní skialpinisti s podmienkou, že sú na lyžovanie v tomto prostredí priaznivé snehové podmienky. Sezónna uzávera značkovaných turistických chodníkov trvá od 1. novembra do 15. júna vrátane a týka sa úsekov 32 turistických chodníkov od Oravy až po Tatranskú Javorinu. Od 1. januára do 15. júna je vzhľadom na sezónnu uzáveru neprístupný aj Symbolický cintorín pod Ostrvou.

Skialpinistickú sezónu v Žiarskej doline predĺžil až do 15. mája Krajský úrad životného prostredia Žilina na dvoch trasách: Žiarske sedlo – Žiarska chata a Jarný žľab z Baranca. Predmetná výnimka platí až do 31. decembra 2014.

Zimnú uzáveru turistických chodníkov Štátne lesy TANAPu v teréne riadne vyznačili informačnými tabuľami. Po tom, ako napadne sneh, orientáciu turistom v teréne uľahčí zimné tyčové značenie, ktoré v dĺžke takmer 30 km zabezpečuje Stredisko terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu. Zoznam jednotlivých úsekov turistických chodníkov je súčasťou prílohy A. Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov v národnom parku od 1. novembra do 15. júna Návštevného poriadku TANAPu. Bližšie informácie na www.lesytanap.sk.

Osem bezbariérových chodníkov, ktoré Štátne lesy TANAPu vybudovali a spoločne so spoločnosťou Hartmann-Rico v teréne vyznačili, nebudú počas zimnej sezóny uzatvorené. Celková dĺžka bezbariérových chodníkov na území TANAPu a PIENAPu presahuje 34 km a bližšie informácie o nich poskytuje informačná brožúra Tatry bez bariér dostupná v infocentrách Štátnych lesov TANAPu a www.lesytanap.sk/Tatry bez bariér.

Štátne lesy TANAPu zabezpečujú údržbu a preznačovanie turistických chodníkov na území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku v celkovej dĺžke takmer 800 kilometrov. Ochranné obvody Štátnych lesov TANAPu v spolupráci so Strediskom terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu zabezpečujú počas celého roka aj údržbu premostení ponad drobné vodné toky, údržbu a opravu zábradlí okolo turistických chodníkov, prerezávanie chodníkov v pásme kosodreviny a zimné značenie tyčami.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020