Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

S priemernou vysúťaženou cenou 36,40 eura sú spokojní

19.01.2015 12:08

Ilustračná snímka (autor: Ján Slivinský) Obchodná verejná súťaž na predaj drevnej hmoty na pni v Tatranskom národnom parku a Pieninskom národnom parku má svojich víťazov. Priemerná vysúťažená cena za meter kubický dosiahla 36,40 eura. Štátne lesy TANAPu sú s vysúťaženými cenami, ktoré korešpondujú s vývojom cien na trhu s drevom na Slovensku, spokojné. Avšak vzhľadom na niektoré privysoké vysúťažené ceny predpokladajú, že budú musieť opätovne čeliť krádežiam dreva, porušovaniu platobnej disciplíny a predovšetkým poškodzovaniu chráneného prírodného prostredia národných parkov zo strany spracovateľov dreva tak, ako tomu bolo v roku 2005 pri spracúvaní kalamity po vetrovej kalamite z 19. novembra 2004. Zároveň sa obávajú, že sa tak zhorší spolupráca so Štátnou ochranou prírody – Správou TANAPu, ktorá v niektorých prípadoch môže vyústiť do neočakávaných správnych konfliktov.

Štátne lesy TANAPu otváraním obálok 14. januára 2015 ukončili obchodnú verejnú súťaž na predaj dreva na pni, ktorú vyhlásili na príkaz ministra pôdohospodárstva v decembri minulého roku. V 622 lesných porastoch TANAPu a PIENAPu, ktoré sú v ich správe, ponúkli na predaj 56 027 metrov kubických prevažne kalamitného dreva. Do súťaže bolo prihlásených 83 ponúk. Najvyššia cena, 84,30 eura/m3 za päť metrov kubických dreva, bola vysúťažená v lesnom poraste 679A nachádzajúcom sa v ochrannom obvode Vyšné Hágy. Najnižšia cena, 0,09 eura/m3 za 120 metrov kubických dreva, v lesnom poraste 457A nachádzajúcom sa v ochrannom obvode Červený Kláštor. Konečná cena dreva, ponúknutá v súťaži, nezahŕňa náklady na spracovanie dreva, tie znáša kupujúci. „S cenami sme spokojní, korešpondujú totiž s vývojom cien na trhu s drevom na Slovensku,“ poznamenáva k výsledkom obchodnej verejnej súťaže Peter Líška, riaditeľ Štátnych lesov TANAPu. „Na medziročné zvýšenie cien ihličnatého dreva priaznivo pôsobí i jeho zvyšujúci sa nedostatok na trhu po kalamitnom roku 2014, kedy ceny vzhľadom na pretlak dreva na trhu prudko poklesli.“

Ako však ďalej poznamenáva, lesníkom spravujúcim lesné pozemky vo vlastníctve štátu na území TANAPu a PIENAPu robia starosti niektoré „uletené“ víťazné ponuky.„S takými sme sa už stretli pri podobnej obchodnej súťaži, ktorú sme organizovali po veľkej vetrovej kalamite Alžbeta z 19. novembra 2004. Problémy boli najmä s podnikateľmi, ktorí sa snažili kompenzovať zvýšenú cenu ponúknutú v súťaži krádežami dreva. Boli sme nútení, za veľký objem finančných prostriedkov, zamestnávať súkromnú bezpečnostnú službu. Mnohí víťazi súťaže chronicky nedodržiavali platobnú disciplínu, čím spomaľovali spracovanie kalamity. V neposlednom rade to ale bola devastácia prírodného prostredia nedodržiavaním zazmluvnených spracovateľských technológií, ktorá je v národnom parku neprípustná. Problémovými boli hlavne niektorí slovenskí podnikatelia, ktorí vysúťažili menšie obchodné celky. Počas spracovania veľkej kalamity v rokoch 2005 až 2006 sme zistili 44 závažných porušení obchodných podmienok, za ktoré sme uložili sankcie v celkovej výške 23 206 000 Sk. Nepríjemné boli i následné súdne konania o vymáhané sankcie, z ktorých bolo posledné ukončené v roku 2013. Z uvedených dôvodov sa obávame, že sa tak zhorší spolupráca so Štátnou ochranou prírody – Správou TANAPu, ktorá v niektorých prípadoch môže vyústiť až do neočakávaných správnych konfliktov,“ vyslovuje obavy Peter Líška.

Úspešnosť obchodnej verejnej súťaže budú môcť Štátne lesy TANAPu zhodnotiť až na konci tohto roka, keď bude drevo odobraté a zaplatené.

Výsledky obchodnej verejnej súťaže sú uverejnené na www.lesytanap.sk.