Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Pokuty za päť rokov presiahli desaťtisíc euro

11.02.2015 09:52

Ilustračná snímka (autor: Lenka Burdová) V minulom roku udelili členovia Lesnej stráže z radov zamestnancov Štátnych lesov TANAPu pokuty za porušenie zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov v území TANAPu vo výške 2 110 eur. Výška vybraných pokút však ani zďaleka neodzrkadľuje veľké množstvo priestupkov, ktoré členovia Lesnej stráže riešili väčšinou výzvou osôb na upustenie od protiprávneho konania priamo na mieste. Odzrkadľuje to viac ako deväťsto prípadov priestupkov, ktoré riešili dohovorom.

Najvyššiu sumu vybrali z vreciek porušovateľov zákona v ochrannom obvode Oravice (1 017 eur) a to podľa Jána Krušpána, vedúceho ochranného obvodu Oravice najmä „za porušenie sezónnej uzávery turistických chodníkov, pohyb mimo značkovaných chodníkov alebo ich skracovanie a o nedovolené bivakovanie vo vysokohorskom teréne. Nemenej zriedkavým priestupkom bolo vchádzanie a státie motorovými vozidlami na lesné cesty a pozemky. Ostatné porušenia zákona sa týkali najmä znečisťovania prostredia Tatranského národného parku odpadkami, zakladania ohňov mimo vyznačených miest a zberu lesných plodov.“

Pokuty od turistov nerešpektujúcich ustanovenia citovaného zákona chrániace prírodné prostredie vyzbierali aj na Zverovke (261 eur), v Tatranskej Javorine (246 eur), na Štrbskom Plese (190 eur) či v Tatranských Matliaroch (165 eur).

V období rokov 2009 až 2014 v blokovom konaní vybrali členovia Lesnej stráže na pokutách viac ako 10 900 eur.

O dodržiavanie zákona o lesoch sa v Tatranskom národnom parku a Pieninskom národnom parku stará popri svojich pracovných povinnostiach viac ako 150 členov Lesnej stráže Štátnych lesov TANAPu.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020