Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Zlomy nebudeme z lesa odstraňovať...

03.12.2004 13:59

Zvyšky stromov zlomených vetrom sú doposiaľ zakorenené v zemi. Väčšinou tieto zlomy nebudeme z lesa odstraňovať (s výnimkou smrekových zlomov, kde sa môžu množiť podkôrniky). Budú ovplyvňovať mikroklímu na poškodených plochách (zabraňovať, aby úplne neprevládla nepriaznivá mikroklíma holiny), čiastočne zachovávať prirodzený kolobeh živín a slúžiť ako úkryt pre niektoré živočíchy (hmyz, spevavce, netopiere, veverice, ...).

Zlomy (autor: Ing. I. Stavný)


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020