Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Umiestňovanie búdok pre vtáky ako súčasť revitalizačných opatrení po vetrovej kalamite z 19.11.2004

11.05.2005 16:19

Umiestňovanie búdok pre vtáky. (autor: Ing. I. Stavný) Štátne lesy TANAPu začali v januári tohto roku - 2005 s distribúciou kŕmidiel a vo februári s umiestňovaním búdok pre vtáctvo.

Kŕmidlá sme poskytli väčším ubytovacím zariadeniam (okrem kŕmidla sme poskytli informačný materiál a vrecúško s krmivom) s cieľom uľahčiť vtákom nachádzanie potravy v najťažšom období roka.

Táto akcia je súčasťou programu revitalizácie plôch tatranského lesa postihnutého vetrovou kalamitou 19.11.2004. Ide teda o územie 6-tich ochranných obvodov - Podbanské, Š. Pleso, V. Hágy, D. Smokovec, T. Lomnica, K. Žľaby. Túto prácu vykonáva Odbor prác celospoločenského významu a Stredisko terénnych služieb.

Niektoré druhy vtákov stratili pri poškodení lesa vetrom možnosti na hniezdenie a práve im búdky poskytnú miesto na vybudovanie hniezda a výchovu mláďat.

Oravická stolárska dielňa pripravila štyri tipy búdok pre spevavce:

  • malý sýkorník pre menšie druhy sýkoriek,
  • veľký sýkorník pre sýkorku bielolícu a brhlíka,
  • trojuholníkovú búdku pre kôrovníky,
  • kosoštvorcovú búdku pre trasochvosty a žltochvosty.

Napriek tomu, že k dispozícii sú 4 rôzne tipy búdok (v celkovom počte okolo 120 kusov), spevavce ich nemusia tak prísne rozlišovať pri svojom rozhodovaní sa pre ne. Sú upevňované na zlomy (zvyšky vetrom zlomených stromov doposiaľ zakorenených v pôde), jedna od druhej v minimálnej vzdialenosti 20 metrov, do výšky aspoň 2 metre od zeme.

Iné podmienky musia spĺňať plochy, kde sú umiestňované búdky pre sovy. Tu je nutné, aby boli umiestnené do stojaceho lesa, teda na zvyšky nezničené vetrom a takéto plochy sa medzi Podbanským a T. Kotlinou ešte nachádzajú. Väčšia búdka je určená pre sovu lesnú, menšia pre kuvika kapcavého a kuvika vrabčieho. Je dávaná do výšky 5-8 metrov od zeme, na kmeň bez vetiev, aby sova mala možnosť voľného príletu. Jednotlivé búdky by mali byť umiestnené vo vzdialenosti 1-2 km od seba.

Pri tejto práci využijú ŠL TANAPu bohaté skúsenosti troch svojich zamestnacov - Jána Hoľmu a Rada Michalca z Ochranného obvodu Oravice a Vlada Michalca z Ochranného obvodu Habovka.

Vzhľadom na množstvo búdok a na bohatú snehovú pokrývku potrvajú tieto práce až do apríla.