Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Pamätný les

07.06.2005 20:45

starosta obce Jenkovce Ing. Jaroslav André s rodinou pri sadení smrekovca (autor: Ing. Igor Stavný) Víchricu z 19.novembra 2004 a jej ničivé dôsledky na tatranský les bude pripomínať Pamätný les - je to plocha nad Motorestom Raimund v Smokovci - Pod lese, s pamätnou tabuľou na žulovom balvane. Výsadbu prvých stromčekov na tomto mieste uskutočnili 28.apríla 2005 členovia Vládneho výboru na obnovu a rozvoj Vysokých Tatier. Pretože Pamätný les má slúžiť aj ako vzorová plocha, výsadby na nej budú prebiehať v priebehu viacerých rokov a sadiť sadenice len tých druhov drevín, ktoré zodpovedajú prírodným podmienkam - v deň otvorenia to bolo niekoľko desiatok borovíc, smrekovcov a líp. Jarabina, jelša, smrek a javor rastú na tomto mieste prirodzene, takže ich nie je potrebné vysádzať, to urobila samotná príroda.

Výsadba v Pamätnom lese je z dôvodu pokročilého vegetačného obdobia zastavená (vysadené stromčeky by sa teraz len veľmi ťažko ujímali) a pokračovať bude v jesenných mesiacoch.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na obnove tatranského lesa podieľali symbolickým vysadením sadenice v Pamätnom lese!

starosta obce Jenkovce Ing. Jaroslav André s rodinou v Pamätnom lese (autor: Ing. Igor Stavný) tabuľa v Pamätnom lese (autor: Ing. Igor Stavný) žiaci zo ZŠ Jarná z Popradu sadia sadenicu smrekovca (autor: Ing. Igor Stavný)