Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Výstava

17.06.2005 15:09

výstavná plocha Štátnych lesov TANAPu (autor: Ing. Igor Stavný) ŠL TANAPu sa od 15.6. do 19.6. 2005 zúčastnili na celoslovenskej poľovníckej výstave Poľovníctvo a príroda na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
Nosnou časťou nášho výstavného stánku bola téma medveďa hnedého v TANAPe a vetrovej kalamity z 19.11.2004.

Štvrtok 16.6. sa v rámci výstavy konala akcia Poľovníctvo deťom - pre deti a mládež bol pripravený zaujímavý program. Záujemcom z radov poľovníkov a lesníkov predstavili ŠL TANAPu svoju prácu so školákmi (formou powerpointovej prednášky) a v spolupráci s ďalšími subjektami pripravili rôzne ekohry, ktorých sa zúčastnila hlavne mládež.

téma medveďa hnedého spracovaná do nosiča v tvare stromu (autor: Ing. Igor Stavný) záujem o našu výstavnú plochu bol veľký (autor: Ing. Igor Stavný) trojrozmerné exponáty nájdených uhynutých zvierat boli lákadlom hlavne pre deti (autor: Ing. Igor Stavný) ekohra Ako žije strom (autor: Jozef Jandura) prednáška o práci so školami Štátnych lesov TANAPu (autor: Jozef Jandura)