Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Z kalamitného územia vyviezli vyše 8-tisíc ton haluziny

02.08.2005 11:23

Tatranská Lomnica - Po minuloročnej víchrici zostalo ležať v lesných porastoch Štátnych lesov TANAPu 2 036 000 kubíkov kalamitného dreva. Na základe rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Prešove zo 17. januára t.r. boli Štátne lesy TANAPu povinné pri jeho spracovaní ponechať 30 percent padnutých stromov v kalamitnom území vo 4.stupni a 10 percent v 3. stupni ochrany prírody. Kalamitné plochy v 5. stupni ochrany prírody predstavujúce územia európskeho významu, v ktorých ŠL TANAPu nedostali povolenie spracovať kalamitné drevo alebo kde bolo konanie o udelení výnimky na spracovanie kalamitného dreva na základe podania Lesoochranárskeho združenia VLK pozastavené, museli ŠL TANAPu ponechať bez akéhokoľvek zásahu. Sú to plochy, v ktorých zostáva vyše 376-tisíc kubíkov dreva.

Ďalším možným zdrojom požiarov v kalamitnom území je biomasa, ktorú sú ŠL TANAPu na základe predmetného rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia a po dohode so Štátnou ochranou prírody – Správou TANAPu zmluvne viazané ponechať v kalamitnom území po spracovaní kalamitného dreva. „Za hmotu určenú na ponechanie obe zúčastnené strany – ŠL TANAPu a Správa TANAPu - považujú koreňové koláče, pne, zvyšky a časti kmeňov, ktoré vzniknú pri spracovaní kalamity, haluzinu, rozštiepené a mechanicky poškodené zlomy a časti kmeňov, korunové časti kmeňov v hrúbke pod 13 cm, nahnité kmene, sucháre bez kôry, ležiace a polámané stromy, ktoré sú na prirodzenom zmladení alebo na lokalitách, kde sú sadenice z výsadby prípadne zo sejby,“ upresňuje Marián Šturcel, hovorca Štátnych lesov TANAPu.

Vzhľadom na veľkosť plochy a množstvo kalamitnej hmoty, ktorú je potrebné spracovať v čo najkratšom čase aj práve z protipožiarnych dôvodov, pristúpili Štátne lesy TANAPu k dvom spôsobom spracovania kalamitnej hmoty v poškodenom území národného parku. „Obchodných partnerov v obchodných celkoch sme zmluvne zaviazali uhádzať haluzinu v kalamitných plochách na kopy a do pásov v zmysle dohody so Štátnou ochranou prírody – Správou TANAPu. V intraviláne mesta Vysoké Tatry, v blízkosti ciest a turistických chodníkov sú povinní haluzinu a zvyšky po spracovaní kalamity zoštiepkovať alebo vyviesť. Štátne lesy TANAPu sa im zmluvne zaviazali za spracovanie tejto hmoty práve v týchto strategických oblastiach zaplatiť. V územiach, v ktorých spracúvajú kalamitu ŠL TANAPu vo vlastnej réžii, uhadzujú a štiepkujú haluzinu a zvyšky po spracovaní kalamitného dreva dve firmy, ktoré k dnešnému dňu vyviezli z kalamitného územia vyše 8-tisíc ton haluziny,“ dodáva M. Šturcel.