Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Rozčleňovacie pásy nechýbali, len boli priúzke

03.08.2005 15:21

„Na celom kalamitnom území, ktoré je v správe Štátnych lesov TANAPu, sa začali vytvárať protipožiarne rozčleňovacie pásy ešte v novembri minulého roku presekávaním štátnych ciest, mestských komunikácií, lesných ciest a zvážnic. S týmito prácami v celkovej dĺžke vyše 118 kilometrov sme skončili v máji tohto roku. Poslednou kalamitnou plochou, kde sa vytvárali protipožiarne pásy a čistili prieseky až začiatkom júna t.r., bolo územie Tichej a Kôprovej doliny. Na kalamitnej ploche medzi Tatranskou Poliankou a Novým Smokovcom, ktorá podľahla sobotňajšiemu (30.7.2005) požiaru, boli nad rámec Projektu vytvorené dva rozčleňovacie pásy ešte v apríli tohto roku,“ poznamenáva Ing. Ľubomír Vojtaššák, vedúci protipožiarnej ochrany Štátnych lesov TANAPu.

Protipožiarnymi rozčleňovacími pásmi v predmetnej ploche sú dve nespevnené lesné cesty a ich okolie v šírke 20 metrov, ktoré rozdeľujú kalamitnú plochu na tri časti a spĺňajú podmienky Projektu protipožiarnej ochrany lesa. „Rozčleňovacie pásy boli navrhnuté a vytvorené tak, aby v čo najväčšej miere rešpektovali charakter chránených území národného parku vo 4. a v 5. stupni ochrany prírody. Sobotňajší požiar ovplyvňovaný intenzitou vetra a horľavosťou prostredia bol dôkazom, že predmetné rozčleňovacie pásy nevytvorili dostatočne vhodné podmienky pre účinný zásah hasičských jednotiek. To je dôvod, prečo by sme mali prehodnotiť nielen šírku rozčleňovacích pásov, ale aj dôslednosť ich vyčistenia až na minerálnu pôdu,“ dodáva Ľ. Vojtaššák.