Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Kamzíkov v Tatrách neubúda

04.11.2005 07:49

Posledný štvrtok a piatok tohtoročného októbra takmer stovka pracovníkov Štátnych lesov TANAPu v spolupráci so Správou TANAPu a poľským TPN napočítali 486 kamzíkov. Z toho je 62 tohoročných mláďat. V slovenskej časti TANAPu je zaregistrovaných 373 kamzíkov, z toho 46 mladých, v poľskej časti 113, z toho 16 mladých. Na kopcoch Vysokých, Západných a Belianskych Tatier tak populácia tohto vzácneho endemického, teda pôvodného poddruhu živočícha mierne narastá .

kamzík vrchovský tatranský (autor: Ing.Ján Slivinský) črieda kamzíkov (autor: Ing.Ján Slivinský) „Počty tatranských kamzíkov ovplyvňuje viacero faktorov. Jedným z nich sú prírodné, ťažko predvídateľné, najmä ťažko ovplyvniteľné klimatické zmeny súvisiace s globálnym znečistením atmosféry. Sú to najmä návraty zimy v jarnom období, keď prichádzajú na svet mláďatá kamzíkov,“ konštatuje Ing. Marián Šturcel, hovorca ŠL TANAPu a dodáva:

„Veľkosť kamzičej populácie ovplyvňuje aj turizmus, a to predovšetkým vysokohorská turistika, horolezectvo a skialpinizmus. Najpočetnejšie stáda kamzíkov žijú na území Vysokých a Belianskych Tatier. Aj tohtoročné jesenné spočítavanie dokázalo, že najpočetnejšie čriedy kamzíkov majú svoj domov práve v severnej časti Belianskych Tatier. Na druhej strane oblasťou, kde došlo k najväčšiemu úbytku kamzičej populácie, je liptovská časť Západných Tatier. Opätovne sa potvrdilo, že v Bielovodskej, Tichej a Kôprovej doline sa kamzíky udomácňujú len veľmi pomaly. Napriek tomu čísla z posledných piatich rokov potvrdzujú, že pokles počtu tatranských kamzíkov sa podarilo zostaviť . „Pracovníci Štátnych lesov TANAPu venujú veľkú pozornosť dozoru kamzičej populácie priamo v teréne. Vo väčšej miere sa venujú informovanosti a výchove návštevníkov národného parku. V neposlednom rade má vplyv na rastúci počet kamzíkov aj skutočnosť, že im poskytujeme kamennú soľ a počas zimných mesiacov ich prikrmujeme sušenou jarabinou,“ hovorí M. Šturcel. Najpočetnejšie stáda sa v národnom parku pásavali v rokoch 1964 až 1965, kedy na tatranských svahoch napočítali až do tisíc kamzíkov. Najmenej ich bolo v Tatrách v povojnovom období a koncom 90-tych rokov minulého storočia.