Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Kontrolami zabránili krádežiam dreva

24.02.2006 14:23

Počas roku 2005 skontrolovali pracovníci Štátnych lesov TANAPu a bezpečnostných služieb 5 323 vozidiel a 158 342 metrov kubických dreva odvážaného z kalamitného územia národného parku. Cieľom kontrol bolo zamedziť krádežiam dreva po víchrici v novembri 2004. Lesníci preverovali najmä preukazy o pôvode dreva, počet kusov dreva na odvozných súpravách či správnosť ociachovania jednotlivých kusov dreva.

Štátne lesy TANAPu v spolupráci s dvoma súkromnými bezpečnostnými službami (SBS) strážia územie národného parku poškodené vetrovou kalamitou 24-hodín denne už viac ako rok. Aj preto takmer štyrom desiatkam pokusov o krádež dreva dokázali zabrániť a pri čine prichytiť bezmála 50 páchateľov. „Najviac škody v lesných porastoch spôsobili obyvatelia neďalekých osád, ktorí so sekerou v ruke poškodzujú živé a padnuté stromy,“ hovorí JUDr. Peter Uram, pracovník odboru kontroly ŠL TANAPu.

Všetky prípady krádeže dreva postúpili ŠL TANAPu orgánom činným v trestom konaní.

V 23 prípadoch bolo už rozhodnuté: na 4 až 10 mesiacov odňatia slobody s odkladom na jeden rok až 18 mesiacov odsúdil v minulom roku súd 22 páchateľov, ktorí sa obohatili o viac ako 20-tisíc korún. Trestné stíhanie vo veci podozrenia z trestného činu krádeže dreva prokurátor podmienečne zastavil v 5 prípadoch s určením skúšobnej doby 6 mesiacov. „Žiaľ, výnimkou neboli ani traja maloletí páchatelia, ktorí v lesnom poraste spôsobili škodu takmer 50-tisíc korún. Trestné stíhanie voči nim vo veci podozrenia z trestného činu poškodzovania cudzej veci bolo z dôvodu ich neplnoletosti zastavené,“ konkretizuje P. Uram. Do dnešného dňa nebolo rozhodnuté v ďalších 20 prípadoch, v ktorých je z krádeže dreva v hodnote presahujúcej 30-tisíc korún podozrivých 24 páchateľov. Pritom sa ŠL TANAPu podarilo zachytiť aj dvoch páchateľov, vodičov nákladných áut podozrivých z trestného činu krádeže dreva v celkovej sume takmer 70-tisíc korún. Oba prípady sú v štádiu vyšetrovania.

„Pri strážení štátneho majetku nám pomáha kamerový systém monitorujúci odvozné miesta. Máme tak o odvážanom dreve prehľad nepretržite,“ vysvetľuje P. Uram a dodáva: „Navyše pôvod dreva sme v spolupráci s bezpečnostnými službami a najmä Obvodným oddelením Policajného zboru Vysoké Tatry kontrolovali aj na trasách odvozu na cestách II. a III. triedy na území národného parku. Oprávnenosť pohybu pracovného stroja v poraste sme zisťovali pomocou zvláštnych nálepiek vydávaných iba tým, ktorí mali ako spracovatelia na vstup do porastu povolenie.“

V roku 2006 je kontrolná činnosť ŠL TANAPu zameraná predovšetkým na monitorovanie oprávnenosti pohybu osôb a motorových vozidiel v národnom parku ako aj na ochranu živočíšstva pred pytliactvom a ochranu majetku ŠL TANAPu pred rozkrádaním.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 1/2022

TATRY č. 1/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020