Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Všetky značkované turistické chodníky budú priechodné a bezpečné

02.05.2006 11:21

autor: Pavol Kráľ Pracovníci Strediska terénnych služieb a Ochranných obvodov Štátnych lesov TANAPu sa ešte v minulom roku postarali o spriechodnenie vyše 230 km značkovaných turistických chodníkov v kalamitnom území Tatranského národného parku. V spolupráci s neštátnymi vlastníkmi, brigádnikmi i občianskymi združeniami a dodávateľmi, opravili zničené časti chodníkov, odstránili popadané stromy, koreňové koláče a skaly, vybudovali nové premostenia vodných tokov, odpočívadlá, lavičky a oplotenia v záujme bezpečnosti návštevníkov i ochrany prírodného prostredia. Obnovili 112 km zo 182 km zeleno značkovaných turistických chodníkov a na úsekoch bez lesa nahradili pôvodné značkovanie náhradným tyčovým značením v dĺžke 5 km. Celková hodnota vykonaných prác v minulom roku presiahla 43 mil. Sk.

„Z Veľkej Studenej doliny do Priečneho sedla sme formou dodávateľských prác obnovili poškodený úsek chodníka dláždením, vybudovaním nových schodov a oporných múrikov. Zo Zamrznutého kotla do Prielomu sme za pomoci dobrovoľníkov z Tatranskej horskej služby zdvojsmernili značkovanú trasu inštalovaním nových postupových pomôcok. Najmä v Západných Tatrách sme s pomocou urbárskych spoločenstiev, a to v Žiarskej, Jaloveckej, Račkovej i Bystrej doline, vybudovali nové odpočívadlá, pútače a premostenia vodných tokov. S brigádnikmi z radov mladých ochrancov prírody sme prerezávali zarastajúce turistické chodníky, predovšetkým v pásme kosodreviny. Spoločne sme tiež čistili priestory po návštevníkoch,“ hovorí Dominik Michalík, vedúci Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu.

Keďže hlavné práce týkajúce sa spracovania kalamity sú v týchto dňoch už skončené, nie je dôvod, aby boli značkované turistické chodníky v národnom parku v tomto roku uzatvárané tak, ako v minulom roku. „V spolupráci s jednotlivými Ochrannými obvodmi ŠL TANAPu sa budeme snažiť do otvorenia letnej turistickej sezóny opraviť tie časti turistických chodníkov v kalamitnom pásme bez lesa, ktoré boli poškodené dôsledku používania mechanizmov spracúvajúcich kalamitu. Ide o finančne a časovo náročné práce, kde musíme nasadiť zemné stroje, pretože je nutné odvodniť a vysypať rozbahnené úseky turistických chodníkov, vybudovať a opraviť priepusty a mosty, ale aj odstrániť ďalšie vývraty a zlomy stromov. Napriek tomu predpokladám, že do 15. júna sa nám aspoň tie najpoškodenejšie úseky podarí opraviť,“ spresňuje D. Michalík.

Počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny pracovníci Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu opätovne skontrolujú a doplnia značkovanie všetkých farieb, vrátane náhradného - tyčového - značenia na turistických chodníkoch v kalamitných, bezlesných úsekoch a dokončia obnovu turistických značiek na zostávajúcich 70 kilometroch zeleno značkovaných turistických chodníkoch. „Na poškodených úsekoch turistických chodníkov v pásme lesa i nad jeho hornou hranicou budeme pokračovať v opravách v rámci objemu finančného plánu. Vo vysokohorskom prostredí by sme okrem iného chceli zdvojsmerniť výstupovú trasu žlto značkovaného chodníka z Malej Studenej doliny z rázcestia pod Sedielkom do Priečneho sedla tak, aby sa ľudia mohli na tomto strmom a najmä exponovanom úseku obchádzať. Za týmto účelom tam musia byť inštalované nové kramle a reťaze,“ konkretizuje práce Strediska terénnych služieb D. Michalík.

V poslednom období sa pre nemalý počet letných návštevníkov národného parku stávajú zaujímavými cyklotrasy. „Mnohé cyklotrasy sú totožné s trasami turistických chodníkov a vedú k chatám. Napríklad na Popradské pleso, Hrebienok, Sliezsky dom, či cesty v Tichej a Kôprovej doline, trasa z Bielej vody na chatu pri Zelenom plese alebo z Lysej poľany na Bielovodskú poľanu. Napriek viacerým snahám o vytýčenie nových cyklotrás bez ohľadu na ochranu prírody i budúcich cykloturistov, nepočítame s ich otvorením v tomto roku. Ďalšiu fragmentáciu v súčasnosti už dosť rozparcelovaných prírodných častí národného parku nepovažujeme za prírodoochranársky prístup. Navyše pre bežného návštevníka sú Tatry vo všeobecnosti na pohodové bicyklovanie určite príliš strmé a kamenisté. Na cykloturistiku by som odporúčal vhodnejšie terény v Spišskej Magure,“ dodáva D. Michalík.

Finančné prostriedky zo spracovania kalamity sú účelovo viazané na obnovu lesa národného parku poškodeného vetrovou kalamitou v novembri 2004. Štátne lesy TANAPu budú preto aj v tomto roku financovať práce celospoločenského významu z vlastných zdrojov vo výške presahujúcej 43 miliónov korún. Všetky značkované turistické chodníky a zariadenia v správe ŠL TANAPu, ktoré slúžia návštevníkom TANAPu tak budú aj v tohtoročnej letnej turistickej sezóne otvorené, riadne označené, bezpečné a prístupné.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 1/2022

TATRY č. 1/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020