Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Piatkový vietor poškodil v národnom parku vyše 7-tisíc stromov

05.06.2006 15:54

Silný piatkový (2.6.2006) vietor poškodil v Tatranskom národnom parku v správe Štátnych lesov (ŠL) TANAPu podľa prvých odhadov vyše 7-tisíc stromov najmä v oblasti Štrbského Plesa. Pre nepriaznivé počasie ŠL TANAPu doteraz nemohli odhadnúť ďalšie škody, ku ktorým došlo pravdepodobne aj na hornej hranici lesa, kde rýchlosť vetra dosahovala silu víchrice. Pod škody sa tentoraz podpísala nielen stabilita lesných porastov narušená víchricou z novembra 2004, ale aj máj bohatý na vodné zrážky a výdatný dážď neustávajúci niekoľko hodín pred silným nárazovým vetrom.

„Vzhľadom na zníženú stabilitu lesných porastov nemôžeme pomiestne kalamity vylúčiť ani v budúcnosti. Vhodnou výsadbou a postupnou výchovou lesa však vieme zabezpečiť jeho stabilitu tak, aby bol voči nárazom vetra odolnejší. To však len za predpokladu, že administratívny proces pri vydávaní rozhodnutí o udelení výnimky na spracovanie kalamity či odborné pestovné zásahy v 5. stupni ochrany prírody zo strany štátnej správy ochrany prírody nebude príliš zdĺhavý,“ hovorí Ing. Marián Šturcel, hovorca ŠL TANAPu.

Prvoradým pri obnove kalamitného územia v správe ŠL TANAPu bude vytvorenie tzv. spevňovacích pásov. Sú to novovysadené pásy stromov, ktoré sú zakladané kolmo na prevládajúci, v tomto prípade severozápadný smer vetra, v šírke 50 m a vzájomným odstupom 150 m. Medzi drevinami bude prevládať smrekovec, borovica, javor a smrek poväčšine z prirodzeného zmladenia.

Na území národného parku, okrem území ponechaných na samovývoj, budú ŠL TANAPu podľa čiastkových plánov revitalizácie vytvárať druhovo zmiešané lesy. V nich budú mať zastúpenie všetky vekové štádiá drevín. „Druhovo a vekovo rôznorodé, prírode blízke lesy majú totiž oveľa väčší predpoklad, že v prípade náhleho zničenia najstaršej časti, zostane v nich mladšia generácia stromov. Aby však takáto štruktúra lesa zostala neporušená, je nevyhnutné do nej odborne zasahovať počas celého života lesa,“ dodal M. Šturcel.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 1/2022

TATRY č. 1/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020