Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

V múzeu je vystavená dunajská niva

16.06.2006 14:06

z otvorenia výstavy (autor: L.Burdová) Tatranská Lomnica (16. júna 2006) – Od včera obohatili Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAPu) vstupné priestory múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici o výstavu predstavujúcu Národný park Donau-Auen (Dunajské luhy) v Rakúsku. Návštevníci Tatranského národného parku tak budú mať možnosť vidieť na fotografiách jednu z posledných veľkých nezastavaných lužných oblastí Európy rozprestierajúcu sa v údolí Dunaja od Viedne po Bratislavu.

Národný park Donau-Auen vznikol v roku 1996 a dnes svojim návštevníkom ponúka fascinujúci svet dunajskej nivy. Túto krajinu vytvorila rieka svojimi povodňami a ešte i dnes vyživuje množstvo rozmanitých rastlín a živočíchov. Od zriadenia národného parku sa oblasť prestala hospodársky využívať. Keďže ale niva potrebuje pravidelné záplavy, jedným z hlavných cieľov regulačných zásahov manažmentu národného parku práve v tejto oblasti je opätovné prepojenie Dunaja s jeho mŕtvymi ramenami.

Putovnej výstave, ktorá vznikla vďaka spolupráci správy Národného parku Donau-Auen a Slovenského múza ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, prepožičali priestory Štátne lesy TANAPu v múzeu v Tatranskej Lomnici. Návštevníci národného parku ju môžu vidieť až do konca júla v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 17.00 hodiny, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 12.00 hodiny.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020