Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Protipožiarne hliadky monitorujú územie národného parku nepretržite

21.07.2006 09:15

lesný požiar (autor: P.Lapšanský)Štátne lesy Tatranského národného parku zabezpečujú v týchto dňoch nepretržité protipožiarne hliadky v celom území národného parku. Vykonávajú ich lesníci a pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby tak v pracovných dňoch ako aj počas sobôt, nedieľ a sviatočných dní. Súčasťou monitoringu je kontrola dodržiavania ustanovenia lesného zákona, ktoré zakazuje fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety a vypaľovať porasty bylín, krov a stromov na lesných pozemkoch. V súčasnosti platí v území TANAPu druhý stupeň požiarneho nebezpečenstva.

Turisti a návštevníci Tatranského národného parku v jeho území najmä počas týchto a nastávajúcich horúcich a suchých dní by mali dbať predovšetkým na skutočnosť, že územie národného parku po vetrovej kalamite z novembra 2004 je potenciálnym požiaroviskom. Čítanie piktogramov a ich dodržiavanie, rešpektovanie zákazu fajčenia či vstupu na územie v čase zvýšeného požiarneho rizika by sa malo stať pre návštevníkov národného parku samozrejmosťou.

V roku 2005 vzniklo na území národného parku v správe Štátnych lesov TANAPu 13 požiarov. Ich najčastejšou príčinou bolo zakladanie ohňa v prírode, hra detí s ohňom, vypaľovanie trávy a manipulácia s otvoreným ohňom. Ich pôvodcami sú zväčša návštevníci Tatier, hubári, zberači plodov, rekreanti, turisti a v neposlednom rade aj obyvatelia mesta Vysoké Tatry. Priama škoda na štátnom majetku bola vyčíslená na takmer 18 miliónov Sk. Uchránené hodnoty presiahli 114 miliónov Sk, environmentálne hodnoty neboli vyčíslené.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 1/2022

TATRY č. 1/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020