Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Teplé slnko vytiahlo z brlohov prvé medvede

30.03.2007 08:44

Po tom, čo sa v Tatranskom národnom parku zobudil prvý medveď už 19. februára t.r., opustila zimné brlohy už takmer desiatka medveďov. Každým teplým dňom k nim s najväčšou pravdepodobnosťou pribúdajú ďalšie. Vzhľadom na končiacu sa teplú zimu, by sa mohlo zdať, že sa prebúdzajú zavčasu. Avšak ako Ing. Jozef Kováč, zoológ Štátnych lesov TANAPu hovorí: „Ani v tomto roku sa nedeje nič mimoriadne. Dlhoročným sledovaním totiž vieme, že zo zimného spánku sa medvede začínajú budiť zvyčajne už okolo 20. februára. Pritom medvede v Tatrách zimujú vo vyšších polohách, často na severných svahoch, kde výkyvy teplôt nie sú tak veľké ako v nižších polohách južných svahov Tatier. Takže teplo dĺžku ich zimného spánku ani tento rok výrazne neovplyvnilo.“

Keďže je medveď všežravec, nemal by mať v týchto dňoch problém nájsť si v okolí brloha vhodnú potravu. „Prvé čo vyhľadávajú, sú zvyšky uhynutej zveri zo zimy. Bežne prichádzajú k našim kŕmnym zariadeniam pre jeleniu zver. Napokon v týchto teplých dňoch, kedy už mizne snehová pokrývka, nájdu už aj rastlinnú potravu. S hladom by teda problém mať nemali,“ hovorí Jozef Kováč. Bežne sa medvede po zimno spánku neprikrmujú Štátne lesy TANAPu tak robia len v prípade, keď je to nevyhnutné. Ak sa v území vyskytne problémový medveď. Teda šelma, ktorá potravu vyhľadáva v blízkosti ľudských obydlí. „Špeciálne to teraz nerobíme. Bežne navštevujú spomínané krmelce, kde sa k potrave dostanú bez toho, aby ohrozovali ľudí. Akonáhle by sa však objavil problémový jedinec, pokúsime sa ho z územia odlákať vhodným prikrmovaním. Ak by to nepomohlo, až potom budeme realizovať následné opatrenia,“ dodáva Jozef Kováč.

Na území Tatranského národného parku (TANAPu) rozprestierajúcom sa od Oravíc až po Tatranskú Javorinu žije v súčasnosti približne 80 medveďov. Je to množstvo, ktoré územie dokáže ešte uživiť. Zvyšovanie počtu medveďov nie je však aj vzhľadom na kapacitu územia neustále sa zvyšujúcu návštevnosť národného parku žiaduce.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 4/2021

TATRY č. 4/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020