Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Tri národné parky podpísali zmluvu o spolupráci

13.09.2007 09:11

Podpis dohody (autor: Tatiana Hoholíková) Národný park Rocky Mountain z USA, Tatranský národný park v Poľsku a Tatranský národný park na Slovensku uzavreli včera v Zakopanom zmluvu o spolupráci. Za účasti veľvyslanca USA v Poľsku Viktora Ashe a veľvyslanca USA na Slovensku Rodolpha Vallee ju podpísali riaditelia národných parkov - za NP Rocky Mountain Vaughn Baker, za TPN Pawel Skawinský a za TANAP riaditeľ Štátnych lesov TANAPu Peter Líška a riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko.

Účelom zmluvy je rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a podporiť mnohoraký prospech pre všetky tri parky, obohatiť skúsenosti ich pracovníkov cez rôzne projekty. Stať by sa tak malo prostredníctvom výmeny technických a odborných poznatkov, údajov, technológií a školení. Napríklad, pozorovanie vzácnych druhov rastlín a živočíchov, monitoring kvality vody a ovzdušia, vedecké programy, environmentálnu výchovu, či výmenu dobrovoľníckych programov. Keďže ide o parky s mnohými podobnými charakteristikami, skúsenosti si môžu vymieňať aj o ekoturistike, návštevnosti a najmä ochrane prírody.

NP Rocky Mountain vznikol v roku 1915 ako desiaty americký národný park, s rozlohou 1077 km2. Najvyšší vrch má 4345 m n.m., 114 vrcholov presahuje 3000 m, prírodnú scenériu spestruje 147 jazier. Ročne ho navštívi okolo tri milióny návštevníkov, patrí medzi šesť najviac navštevovaných národných parkov v USA.

Tatranský národný park patrí medzi prvé cezhraničné národné parky v Európe, TPN má rozlohu 211 km2, TANAP 738 km2, návštevnosť je rovnako takmer 3 milióny. Počet návštevníkov a ich vplyv na prírodu sú v mnohom podobné ako v Rocky Mountain. Pracovníci všetkých troch parkov majú rovnaký cieľ chrániť to, čo im bolo zverené do starostlivosti. Ich prioritou je zachovať vzácny ekosystém, biodiverzitu, chrániť ohrozené a zanikajúce druhy a podporovať výskum.

Zmluva je uzatvorená na 5 rokov, potom sa môže predĺžiť.

Štátne lesy TANAPu
059 60 Tatranská Lomnica
tel: +421 52 47803 11
sekretariat@lesytanap.sk
IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931

TATRY č. 4/2021

TATRY č. 4/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020