Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Vietor opätovne poškodil tisícky stromov

03.03.2008 14:53

Silný vietor počas uplynulých dvoch víkendových dní vyvrátil či zlomil v území Tatranského národného parku v správe Štátnych lesov TANAPu viac ako 11 000 stromov. Najhoršia situácia je v ochrannom obvode Podspády, kde vetru podľahlo rozptýlene takmer 2 700 a v ochrannom obvode Podbanské, Štrbské Pleso a Kežmarské Žľaby od 1 600 do 2 000 stromov. Navyše v celom území ochranného obvodu Štrbské Pleso evidujú lesníci polámané vrcholce stojacich stromov.

Silný vietor a padajúce stromy poškodili strechu, plot a elektrické vedenie hájenky v ochrannom obvode Habovka, nárazový vietor vyvrátil senník v ochrannom obvode Podspády, prívalová voda v Západných Tatrách vymytím poškodila lesné cesty a zvážnice. Škody na majetku štátu tentoraz presiahli 42 000 korún.

Od začiatku tohto roku poškodil vietor v území národného parku v správe Štátnych lesov TANAPu viac ako 20 000 stromov. Škody na majetku štátu presiahli sumu 342 000 korún.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020