Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Školáci budú zostavovať mapu Tatier

11.03.2008 13:27

Zážitkové učenie (autor: Igor Stavný) Žiaci druhých až deviatych ročníkov základných škôl spod Tatier budú počas nasledujúcich dvoch mesiacov zostavovať mapu Tatier. Ich úlohou je pomocou vlastných kresieb a lepených obrázkov doplnených písaným textom čo najvernejšie zachytiť geológiu, faunu a flóru Tatranského národného parku na papieri. Nápomocní im pri tom budú lesní pedagógovia zo Štátnych lesov TANAPu a najlepšie práce budú vystavené v Múzeu TANAPu v Tatranskej Lomnici.

V súčasnosti sa práci so žiakmi základných škôl venuje 21 lesných pedagógov, zamestnancov Štátnych lesov TANAPu. Náplň ich práce počas najbližších mesiacov rozoberá na drobné Igor Stavný, koordinátor lesných pedagógov: „Prostredníctvom lesných pedagógov chceme v deťoch vzbudiť záujem o životné prostredie, v ktorom žijú. A to jeho spoznávaním inou, záživnejšou formou vychádzok do prírody, túr do vysokohorského prostredia, prednášok a účasťou na tematických výstavách. Predpokladáme, že postupné no najmä cieľavedomé poznávanie prírody a jej zákonitostí, je prvotným predpokladom vytvorenia si kladného vzťahu k nej. Počas stretnutí sa snažíme používať výrazové prostriedky primerané veku žiakov, používame prvky zážitkového učenia. To znamená, že do poznávania rôzneho prírodného materiálu zapájame rôzne zmysly, väčšinu z toho, o čom im práve rozprávame si môžu chytiť do ruky, vidieť na vlastné oči a počuť na vlastné uši. Pritom všetkom sa snažíme prenášať aktivitu na žiakov, jedine tak si zo stretnutia zapamätajú čo najviac. Nezahŕňame ich ale množstvom informácií, snažíme sa, aby pochopili podstatu v práve diskutovanej téme. Ide o dlhodobú a trpezlivú prácu, ktorej výsledky sú niekedy ťažko merateľné. Dúfame, že vo väčšine žiakov vzbudíme kladný a ochranársky vzťah k prírode.“

V druhom polroku tohto školského roku sa deti základných škôl naučia, podľa čoho sa orientovať počas vysokohorskej túry. S prácou zamestnancov Štátnych lesov TANAPu na ochranných obvodoch od Oravíc až po Tatranskú Javorinu sa budú môcť oboznámiť počas otvorených dverí pripravovaných aj v Tatranskom národnom parku v rámci celoslovenských Lesníckych dní. Napokon začiatkom júna svoje vedomosti o faune, flóre a geológii národného parku budú môcť prezentovať na už 5. ročníku súťaže Putovná sova.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020