Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Lesníci si zmerajú sily na lyžiach

12.03.2008 12:29

Venerovského memoriál 2004 (autor: Tatiana Hoholíková) Takmer stovka pretekárov lesníkov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska si zmeria sily na Majstrovstvách lesníkov SR v lyžovaní. Tohtoročný už 44. ročník Venerovského memoriálu sa bude konať od 16. do 18. marca t.r. na Štrbskom Plese. Najpočetnejšie zastúpenie spomedzi zahraničných účastníkov má Česká republika. Na štart sa tak okrem lesníkov zo Slovenska postaví aj šesť pretekárov z Krkonošského národného parku a päť pretekárov zo štátneho podniku Lesy Českej republiky. Šesť pretekárov bude reprezentovať poľský Tatranský národný park (TPN). Medzi tohtoročnými hosťami nebudú chýbať ani Užhorodskí lesníci z Ukrajiny.

Deväťdesiat dva pretekárov, z toho dvanásť žien, si zmeria svoje fyzické sily v behu na lyžiach so streľbou zo vzduchovky a v obrovskom slalome. Muži budú súťažiť v štyroch vekových kategóriách, ženy v jednej bez rozdielu veku. Víťaz v dvojkombinácii sa získa titul Majster lesník Slovenska a Majsterka lesníčka Slovenska, absolútny víťaz je Víťazom Venerovského memoriálu.

Usporiadateľmi Medzinárodných majstrovstiev lesníkov SR v lyžovaní sú Štátne lesy TANAPu a Združenie lesníkov a ochrancov prírody Tatier. Podujatie sa uskutoční pod záštitou ministerky pôdohospodárstva SR, predsedu Odborového zväzu pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho a papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva a starostu obce Štrba.

Prvý ročník Venerovského memoriálu sa konal už v roku 1947. Jeho základnou myšlienkou bola prezentácia práce lesníkov, ktorí v zimných podmienkach pri výkone svojho povolania v lese nevyhnutne musia zvládať aj pohyb na lyžiach.