Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Stromy pod Tatrami vyhrýzajú bobry

03.04.2008 14:41

Bobrie hrádze (autor: Peter Gállik) Pod Tatrami sa udomácnili bobry. Jedna bobria rodinka stavia hať na pokojnom prítoku rieky Poprad, druhá na brehu Dunajca v Pieninskom národnom parku. Pokým na rieke Poprad je bobor súčasťou tunajšieho biotopu už niekoľko desiatok rokov, v Pieninách jeho výskyt podľa dostupných informácií doteraz nezaznamenali. Niekoľko členná bobria rodinka sa na slovenskom brehu Dunajca udomácnila iba v septembri minulého roku. „Nahrýzli asi sto kusov jaseňov, jelší a vrbín,“ spočítava Peter Gállik, vedúci ochranného obvodu Červený Kláštor Štátnych lesov TANAPu a dodáva: „Napriek tomu množstvu stromov, ktoré použili na stavbu hrádze, veľké škody doteraz neurobili. Naopak, sú vhodným doplnkom tunajšej fauny.“

Okolie sa čiastočne zmenilo aj na jednom z pokojných prítokov rieky Poprad. Aj tu apetítu a stavebnému zanieteniu bobrov podľahlo už niekoľko stromov. „Celkové množstvo sa dá ťažko odhadnúť. Bude to však niekoľko desiatok, pretože podľa našich informácií si bobor pripravoval materiál na stavbu hrádze,“ odhaduje Marián Šturcel, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu. Hrádzami, ktoré z nahryzených stromov bobor vytvorí, zvýši hladinu toku ukrývajúceho vchod na nory. V nej si ukladá zásoby jedla, ukrýva sa, prezimúva a zároveň privádza na svet mláďatá.

Pne osík, jelší, jaseňov či vŕb, do ktorých sa zahrýza, sú preňho nielen stavebným materiálom, ale v jarných a jesenných mesiacoch zároveň aj potravou. Preto brehy tokov, pri ktorých sa usídli, na dlhší čas stratia tieň zelených korún. A to aj nekoľko kilometrov proti a po prúde rieky. Avšak obavy z toho, že by sa presťahoval do vyšších polôh, zatiaľ mať nemusíme. Pretože ako vysvetľuje Marián Šturcel: „Je to obyvateľ lužných lesov. Jeho potravou je kôra jelší, jaseňov, osík a vŕb. A aj napriek klimatickým zmenám posúvajúcim južnú hranicu z roka na rok severnejšie, nehrozí, že by sa bobry presťahovali napríklad čo už i len k Rainerovej chate.“

Bobor vodný (Castor fiber) je dlhý približne jeden meter a váži okolo 30 kilogramov. Podľa Dr. Andreja Nováka spozorovali bobra pod Tatrami v roku 1997 na rieke Poprad. Pričom podľa zvetrania obhrýzaných kmeňov stromov odhadovali, že tu žil už od roku 1995 a pochádzal pravdepodobne z populácie bobrov vypustených v roku 1986 na rieke Poprad v Poľsku. Koncom roku 1997 však našli bobra uhynutého v betónovej šechte vodnej nádržky. Opätovne bol výskyt bobra pod Tatrami zaznamenaný až v roku 2002. Podľa počtu ohryzených stromov tu tentoraz žilo viac jako iba jeden jedinec.

Bobor vodný je chránený živočích a jeho ochranou chcú aj Štátne lesy TANAPu prispieť tomu, aby sa stal súčasťou podtatranskej fauny.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020