Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

V Tichej a Kôprovej doline pribudlo za rok 56 000 suchých stromov

10.04.2008 14:35

Gurnik - september 2007 Gurnik - april 2008 V lesných porastoch Národnej prírodnej rezervácie Tichá dolina a Národnej prírodnej rezervácie Kôprová dolina, v ktorých v apríli minulého roku zelení aktivisti blokovali spracovateľské práce, zničil lykožrút v priebehu jedného roka takmer 56 000 zelených stromov. „Pri optimistickom odhade môžeme už dnes rátať s tým, že v tomto roku lykožrút zničí len v tomto území ďalších 250 000 zelených stromov. Vlaňajšiu blokádu spracovateľských prác niektorými zelenými aktivistami, zastavenie prác a napokon i zdĺhavé rozhodovanie Európskej komisie považujeme za čierny deň pre tunajšie lesy a najmä genové základne lesných drevín,“ hovorí Peter Líška, riaditeľ Štátnych lesov TANAPu.

Príčinou nekontrolovane šíriacej sa lykožrútovej kalamity v predmetných národných prírodných rezerváciách je nespracovaná kalamita nielen v piatom, ale aj vo 4. stupni ochrany prírody. S jej spracúvaním na základe príslušných rozhodnutí začali Štátne lesy TANAPu 11. apríla 2007. Z 55 000 m3 vetrovou kalamitou poškodených smrekových kmeňov chceli spracovať a z územia vyviesť približne 25 000 m3 ležiacich výlučne vo 4. stupni ochrany prírody. Chceli tak minimalizovať neúmerné rozšírenie podkôrneho hmyzu a tým zabrániť rýchlemu veľkoplošnému rozpadu lesov s ťažko predvídateľným dopadom na stav prírodného prostredia. Zároveň chceli predísť možnému riziku vzniku požiarov v tomto vzácnom chránenom území. Žiaľ, kvôli radikálnym postojom niektorých zelených aktivistov boli práce rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Košice 26. apríla 2007 zastavené.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020