Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Povinnosť spracovať kalamitu vyplýva lesníkom zo zákona

11.04.2008 14:40

Lykožrút pod kôrou (autor: Ján Slivinský) Spracovať kalamitu vyplýva Štátnym lesom TANAPu ako správcovi majetku štátu na území Tatranského národného parku zo zákona o lesoch. Vzhľadom na ustanovenie paragrafu 28 citovaného zákona sú povinní tak urobiť aj v 5. stupni ochrany prírody, avšak len na základe výnimky udelenej orgánom štátnej správy ochrany prírody. „To je dôvod, prečo Štátne lesy TANAPu žiadajú o spracovanie kalamity aj v území s najvyšším stupňom ochrany. A to bez ohľadu na skutočnosť, či územie bude alebo nebude zaradené do budúcej bezzásahovej A zóny. Záleží od rozhodnutia krajského úradu životného prostredia, či výnimku udelí a či sa kalamita v predmetnom území spracuje,“ vysvetľuje Peter Líška, riaditeľ Štátnych lesov TANAPu.

Mimoriadne nie je nič ani na skutočnosti, že Štátne lesy TANAPu ešte pred udelením výnimiek oslovili firmy na spracovanie kalamitného dreva. „V zmysle ustanovení obchodného zákonníka sme uverejnili na našej internetovej stránke výzvu na podávanie návrhov na uzavretie zmlúv. K ich podpisu pristúpime až po rozhodnutí krajského úradu životného prostredia. Do podpisu zmluvy je drevo na pni majetkom štátu,“ zdôrazňuje Peter Líška.

V žiadostiach, ktoré Štátne lesy TANAPu predkladali krajskému úradu životného prostredia, žiadali schváliť výnimku na spracovanie kalamitného dreva v 5. stupni ochrany prírody poškodeného lykožrútom v minulom roku. Ako Peter Líška dodáva: „Spracúvať sa budú predovšetkým chrobačiare, teda stromy, ktoré vlani napadol lykožrút a z ktorých ešte zatiaľ nestihol vyletieť a napadnúť tak ďalšie zdravé stromy. V území národného parku chceme do začiatku jarného rojenia lykožrúta z dôvodu ochrany prírody spracovať aj stromy, ktoré začiatkom tohto roku poškodil vietor a ktoré sme využili ako lapáky na odchyt podkôrneho hmyzu. V žiadnom prípade nejde o spracovanie kalamity z roku 2004. O jej nespracovaní totiž krajský úrad životného prostredia už raz rozhodol. Žiadosť o jej spracovanie sme opätovne podať nemohli a ani nepodávali.“

Ak krajský úrad životného prostredia udelí výnimky, Štátne lesy TANAPu kalamitné drevo v zmysle právoplatného rozhodnutia spracujú. V územiach, kde si to ochrana prírodných hodnôt vyžiada, kalamitné drevo spracovávané nebude. Ako túto skutočnosť dodržia, vysvetľuje Peter Líška: „Podmienky spracovania kalamity v jednotlivých kalamitných plochách sme stanovili na základe dohody so štátnou správou ochrany prírody a budú zapracované do zmlúv, ktoré uzavrieme so spracovateľmi v zmysle rozhodnutia krajského úradu životného prostredia.“

Spracovanie vlaňajšej lykožrútovej kalamity v oblasti Tichej a Kôprovej doliny je závislé od rozhodnutia Európskej komisie.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020