Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

V kalamitnom území pribudne viac ako milión vysadených sadeníc

30.04.2008 15:36

Priaznivé poveternostné podmienky bohaté na ďažďové zrážky priaznivo ovplyvnili tohtoročnú jarnú výsadbu drevín. V kalamitnom území Tatranského národného parku v správe Štátnych lesov TANAPu tak počas ostatných aprílových týždňov pribudlo viac ako pol milióna sadeníc ihličnatých a listnatých drevín. „Z ihličnatých drevín mal v umelej obnove najväčšie zastúpenie smrekovec a borovica, potom jedľa a limba. Smrek sa vysádza len ojedinele, pretože sa dostatočne obnovuje v rámci prirodzenej obnovy, ktorej nechávame dostatočný priestor. Predpokladáme, že tohto roku obnovíme umelo asi 350 hektárov plôch a prirodzené zmladenie prijmeme na ploche približne 55 hektárov. Celkové náklady na obnovu lesa v tomto roku dosiahnu takmer 31 miliónov korún,“ hovorí Ján Marhefka z Odboru starostlivosti o lesy Štátnych lesov TANAPu.

V tomto roku by mali Štátne lesy TANAPu v kalamitnom území národného parku v správe Štátnych lesov TANAPu vysadiť 1 033 000 sadeníc všetkých druhov drevín. Pričom okolo 220 000 sadeníc z uvedeného počtu plánujú vysadiť v jeseni. Konkrétny návrh drevinového zloženia v poškodenom území vychádza z návrhov prirodzeného drevinového zloženia podľa stanovištných podmienok. „Keďže vetrom poškodené územie sa nachádza v 5. až 7. lesnom vegetačnom stupni, tak aj naďalej zostane smrek v 40 až 50 percentnom zastúpení. Zvýši sa však zastúpenie borovice lesnej, borovice limby, smrekovca opadavého a jedle bielej. Vyššie, približne 12 percentné zastúpenie, budú mať aj listnaté dreviny, najmä tzv. prípravné dreviny ako sú brezy, jelše, jarabina a osika,“ konkretizuje Ján Marhefka.

Novozaložené lesné porasty sú tvorené prípravnými a cieľovými drevinami. Ich súčasťou budú plochy, na ktorých sa nebudú vysádzať dreviny a kde väčšiu časť plochy pokryje bylinný kryt. Ján Marhefka spresňuje: „Z hľadiska dlhodobého vývoja lesa ide o štádium prechodného lesa. Významnú úlohu pritom zohráva plocha s uhodenou haluzinou a koreňovými balmi, ktorá zaberá približne tretinu z celkovej kalamitnej plochy. V rámci nej bude v procese rozkladu vznikať ďalšia plocha pre nástup prirodzenej obnovy cieľových a prípravných drevín.“

V súlade s projektom Revitalizácie kalamitného územia vypracovaného Národným lesníckym centrom Zvolen zalesnili Štátne lesy TANAPu od roku 2005 v poškodenom území národného parku v správe Štátnych lesov TANAPu takmer 800 hektárov, pričom prirodzené zmladenie zaevidovali na viac ako 520 hektároch. Náklady len na dosadbu doteraz presiahli 71 miliónov korún.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020