Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Pstruh potočný si hľadá domov v tatranských bystrinách

09.05.2008 15:37

Voda (autor: Marcel Tobis) Drobné vodné toky v území Tatranského národného parku sú od dnešného dňa bohašie o približne 60 000 kusov násad pstruha potočného. Postarali sa o to pracovníci Strediska genofondu rýb Východná a ochranných obvodov Štátnych lesov TANAPu. „Podľa počtu tokov sme v jednotlivých ochranných obvodoch vysadili od tri do päť tisíc kusov násad,“ hovorí Pavol Žižka, vedúci Strediska genofondu rýb Východná Štátnych lesov TANAPu a dodáva: „Zarybnili sme Tichý potok na Podbanskom, Račkov potok, v oblasti Štrbského Plesa bočné prítoky rieky Poprad, Hágovský potok, Červený potok, Skalnatý potok, Čiernu vodu a Monkov potok, prítok Javorinky a Široký potok. Na Orave sme vlievali násady do Vyvieračky na Zverovke, Blatného potoka, Bobroveckého potoka a Tichého potoka v Oraviciach.“

Približne šesť centimetrov veľké rybky pstruha potočného putujú každoročne na jar z liahne do pokojných vlásočníc a menších prítokov tatranských potokov len preto, aby sa stali súčasťou tunajšej fauny. Svedčí o tom skutočnosť, že väčšinu z nich vylievajú v tzv. chovných revírov. Štátne lesy TANAPu tak podporujú rôznorodosť vodných ekosystémov vo vodných tokoch na území národného parku. „V tichých a pomalých vodách majú rybky väčšiu šancu dožiť sa dospelosti. Až keď dorastú a zmohutnejú, stávajú sa súčasťou väčších tokov aj v lovných revíroch, ktoré sme povinní zarybňovať zo zákona,“ konkretizuje Pavol Žižka.

Kým v minulosti bolo možné vidieť ryby aj v horných častiach tatranských dolín, v súčasnosti sa z týchto častí potokov vytrácajú. „Z roka na rok je to horšie. Príčinou sú predovšetkým kyslé dažde, ktorých najväčšia koncentrácia je práve v tých najpomalších vodných tokoch. Násady v takej vode majú len malú šancu dožiť sa dospelosti,“ dodáva Pavol Žižka.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020