Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Tomanovou dolinou turistický chodník už nepovedie

13.05.2008 15:06

Tomanová (autor: Marián Jurík) Červeno značkovaný turistický chodník v Tomanovej doline a zeleno značkovaný turistický chodník v Juráňovej doline budú od tohtoročnej letnej sezóny pre turistickú verejnosť neprístupné. Dohodli sa na tom Štátne lesy TANAPu, Správa TANAPu a poľský Tatranský národný park (TPN). Dôvodom ich zrušenia je ochrana významných biotopov pre ohrozené a chránené druhy živočíchov, najmä veľkých šeliem, dravcov a kurovitých vtákov.

„Dĺžka týchto dvoch turistických chodníkov tvorí len necelé jedno percento z celkovej dĺžky chodníkov v národnom parku a ich návštevnosť v porovnaní s inými chodníkmi v území Tatier je minimálna. Zato vylúčenie verejnosti z oblastí je prínosom pre zachovanie tunajšieho prírodného prostredia v doterajšom stave predovšetkým pre jeho vzácne živočíchy. Veríme, že našu snahu turistická verejnosť pochopí,“ hovorí Peter Spitzkopf ml., odborný pracovník Štátnych lesov TANAPu.

Čím vyššie v horách, tým väčšia je zraniteľnosť územia. V Tatranskom národnom parku zvlášť. Aj to je dôvod, pre ktorý sa súčasní správcovia národných parkov na základe odporúčaní slovenských a poľských odborníkov na tunajšiu faunu rozhodli ešte pred otvorením letnej turistickej sezóny zrušiť dva krátke turistické značkované chodníky. „Na slovenskej strane Tatier bude uzatvorený zeleno značkovaný turistický chodník vedúci z Juráňovej doliny od Umrlého sedla cez sedlo Príslop a vrchol Bobrovca do Bobroveckého sedla. Dôvodom je vytvorenie zóny bez prítomnosti človeka pre nerušený vývoj živočíchov v priebehu celého roka. Práve oblasť Bobrovca je lokalitou spĺňajúcou tieto nároky. Preto je dôležité zachovať toto územie v doterajšom stave,“ hovoria Barbara Chovancová, zoológ Výskumnej stanice a Múzea Štátnych lesov TANAPu a Filip Zieba z poľského TPN. Ako náhrada bude obnovený modrý turistický chodník prechádzajúci na poľskú stranu Tatier cez Bobrovecké sedlo s napojením na žltý chodník vedúci z Chocholovskej doliny na Lúčnu.

Dlhoročný monitoring dotknutého územia, analýza stavu populácií veľkých šeliem, kurovitých a dravých vtákov žijúcich v ňom a možnosť výrazného nárastu turistickej návštevnosti po vstupe do Schengenu je dôvodom uzatvorenia aj červeno značkovaného chodníka tiahnuceho sa Tomanovou dolinou do Tomanového sedla. Chodník bude uzatvorený aj z poľskej strany. „Aj toto územie je domovom medveďa, vlka, jeleňa, tetrova či hlucháňa. A tak ako v prípade Bobrovca, aj tu ide o vymedzenie nerušených oblastí bez akejkoľvek aktivity človeka, na ktorých tieto zvieratá budú mať zaistený pokoj v období párenia, rozmnožovania, výchovy potomstva ako aj počas zimy,“ dodáva Barbara Chovancová.