Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Tatranské machorasty stredobodom záujmu

30.05.2008 15:38

mach (autor: Rudolf Šoltés) Výstavné priestory Múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici zaplnili machy. Štátne lesy TANAPu tak prostredníctvom textov a fotografií predstavujú predovšetkým laickej verejnosti túto často nenápadnú časť tatranskej flóry. „Význam machorostov v prírode je často nedocenený,“ konštatuje Rudolf Šoltés, odborný pracovník Výskumnej stanice Štátnych lesov TANAPu a vysvetľuje prečo: „Machy ako prvé obrastajú obnažený pôdny povrch, čím zabraňujú erózii a stabilizovaním pôdnej teploty vytvárajú vhodnejšie podmienky pre iné druhy rastlín. Môžu zadržiavať veľké množstvo vody a postupne ju uvoľňovať. Niektoré druhy machorastov sú schopné viazať dusík v pôde. Pre bezstavovce vytvárajú vhodné životné prostredie a sú dôležitou zložkou ich potravy.“

Z jedenástich panelov sa návštevníci výstavy dozvedia podrobnosti nielen o tom, čo machorasty vlastne sú. Podrobné informácie prináša najmä o ich prirodzených stanovištiach. A tak sa slovami Rudolfa Šoltésa môžeme dozvedieť, že: „…rastú prakticky všade. V lesoch tvoria najnižšie poschodie vegetačného krytu, obsadzujú hnijúce zvyšky dreva. Tvoria dominantnú zložku vegetácie rašelinísk. Nechýbajú v žiadnom pramenisku, rastú vo vodných tokoch, vodopádoch a v plesách. Môžeme sa s nimi stretnúť na kameňoch všetkých druhov až do najvyšších polôh Tatier.“

Výstava o machorastoch pod názvom Hebký šat tatranskej prírody je prístupná verejnosti v Múzeu TANAPu v Tatranskej lomnici od 30. mája do konca augusta t.r.. Jej súčasťou je film a rovnomenná skladačka informujúce laickú verejnosť o význame machoroastov v tatranskej prírode.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020