Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Vedomostné otázky Putovnej sovy zvládli aj druháci

05.06.2008 15:14

Putovná sova (autor: Táňa Hoholíková) Drevenú sošku Putovnej sovy v kategórii mladších žiakov obhájením vlaňajšieho prvenstva si z rovnomennej súťaže odniesli Slniečka z Tatranskej alternatívnej školy 29. augusta v Poprade. Tentoraz už ako štvrtáci Adam Burda, Jakub Ševčík, Dagmar Wikarská, Mária Karkuszová a Zuzana Košturiaková pod vedením lesného pedagóga Igora Stavného zvládli odpovede na súťažné otázky najlepšie.

Na druhom mieste sa umiestnili Mária Vojtičková, Natália Handzušová, Alica Žoldáková, Karolína Tóthová a Michaela Harendarčíková, žiaci 5.A tiredy zo ZŠ Švábovce pod vedením učiteľky Jany Stavnej a lesného pedagóga Igora Stavného. Tretí skončili žiaci 5. ročníka zo ZŠ Vitanová Simona Pisoňová, Natália Štobrová, Tomáš Dreveňák, Marián Múdry a Nikola Kovaľáková pod vedením učiteľky Júlie Lackovej a lesného pedagóga Zdena Fendeka.

V kategórii starších žiakov sa najlepšie darilo členom ekokrúžku zo Základnej školy Tvrdošín-Medvedzie Eve Baračkovej, Kataríne Baračkovej, Lenke Čičmanovej, Monike Gondovej a Anežke Janolovej pod vedením lesného pedagóga Ota Baračku. Druhé miesto patrilo žiakom 7.A triedy zo ZŠ Jarná Poprad, ktorú reprezentovali Michaela Gemzová, Patrícia Zavacká, Adrián Raček, Adam Klimo a Stanislav Budziňák pod vedením učiteľky Tatiany Vaščurovej a lesného pedagóga Igora Stavného. Na treťom mieste sa umiestnila trieda 7.A zo ZŠ Liesek a jej žiaci Dávid Šálka, Šimon Vavrek, Dominik Jašurka, Milan Stas a Kristína Kubicová pod vedením učiteľky Michaely Janckulíkovej a lesného pedagóga Radoslava Michalca.

Len dva body z celkového počtu chýbali štyrom druháčikom z Tatranskej alternatívnej školy v Poprade a stali by sa víťazmi. Tentoraz si svoje vedomosti o Tatrách preverili mimo súťaže, avšak na budúci rok budú pre ostatných už vážnou konkurenciou.

Tohtoročného 5. ročníka vedomostnej súťaže žiakov základných škôl o Tatranskom národnom parku Putovná sova sa zúčastnilo 140 detí zo 17 tatranských a podtatranských škôl. Všetci opätovne dokázali, že pre nich nie je problém správne určiť druhy listnatých a ihličnatých stromov, podľa stôp vystopovať živočíchov, ohmataním vzorky rozpoznať základné druhy hornín Západných a Východných Tatier, bez pomýlenia sa pomenovať druhy kvetov a húb, správne utvoriť jednoduchý potravinový reťazec živočíchov či uhádnuť, aké zviera zanechalo svoj hlas na magnetofónovom zázname. Zásluhu na tom má aj 23 lesných pedagógov z radov zamestnancov Štátnych lesov TANAPu, ktorí sa deťom počas celého školského roka venujú nielen na hodinách vlastivedy a prírodopisu ale aj v ekokrúžkoch.