Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Náučným chodníkom po stopách zranených partizánov

09.06.2008 13:25

Pútač - Partizánska nemocnica (autor: Lenka Burdová) Žlto značkovaný turistický chodník k Partizánskej nemocnici pod Salatínom je zároveň chodníkom vedúcim k náučnej lokalite. Štátne lesy TANAPu v spolupráci s obecným úradom v Zuberci tak opätovne obnovujú pôvodnú expozíciu informujúcu o udalosti spred vyše šesťdesiatich rokov. Verejnosti prostredníctvom nových informačných tabúľ pripomínajú nezabudnuteľné udalosti 2. svetovej vojny. Počas túry sa návštevník z piatich panelov dozvie podrobnosti o osudoch ľudí, ktorí v Salatínskej doline v decembri 1944 až februári 1945 prežili.

„Lesnícky zrub v Salatínskej doline v decembri roku 1944 prichýlil 14 zranených partizánov, ich dve ošetrovateľky a lekára. V podmienkach tuhej roháčskej zimy obyvatelia lesníckeho zrubu – partizánskej nemocnice prežili dva dlhé mesiace. Keďže zostup do neďalekého Zuberca nebol možný, lekár spolu s ošetrovateľkami musel jednému z ranených amputovať prsty. Bez uspania, s nožíkom a jediným liečivom, hypermangánom. Ranenému hrozila otrava krvi. Lekár bol vyslaný pomoc hľadať v Poľsku. Záchrannej akcie sa ujala poľská horská služba TOPR. Za veľmi ťažkých terénnych i poveternostných podmienok sa podarilo 11. a 12. februára 1945 všetkých ranených spolu s ošetrujúcim personálom prepraviť do Zakopaného. Nik nezomrel,“ v krátkosti vyrozprával Juraj Majerčák, vedúci ochranného obvodu Zverovka Štátnych lesov TANAPu.

Žltoznačkovaný chodník k bývalej poľnej nemocnici začína na rázcestí pri pamätníku SNP a Juraj Majerčák ho podrobne popisuje: „Chodník vedie do nevýrazného zarasteného žľabu, ktorým preteká malá bystrina. Po jej prekročení sa traverzom cez zalesnený bočný hrebeň dostaneme do ďalšieho žľabu, ktorý je užší a strmší. Najprv vystúpime jeho skalnatým dnom strmo hore, potom odbočíme doprava. Pokračujeme chodníkom v traverze až prídeme k zrubu Partizánskej nemocnice. Po prehliadke miesta sa vrátime tou istou cestou. Je to nenáročná a pohodlná prechádzka smrekovým porastom trvajúca jedným smerom približne jednu hodinu. Z chodníka sú zaujímavé pohľady severným smerom na Osobitú a južným smerom na masív Predného Salatína.“

O obsahovú náplň expozície, ktorá bola viac ako dve desaťročia umiestnená v Partizánskej nemocnici, sa veľkou mierou zaslúžil Ignác Kuchtiak. Niekdajšiu expozíciu z veľkej časti realizoval a inštaloval Jozef Jandura, pracovník Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu, ktorý i dnes veľkou mierou prispel k jej oživeniu.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020