Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Turistické chodníky sú na letnú sezónu pripravené

13.06.2008 10:32

Nové premostenia (autor: archív ŠL TANAPu) Všetky turistické značkované chodníky na území Tatranského národného parku sú na letnú turistickú sezónu pripravené. Chodníky v pásme lesa pracovníci ochranných obvodov a Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu prerezali a odstránili z nich prekážajúce vývraty. Z chodníkov vo vyšších polohách, kde až do pondelka 16. júna platí zimná uzávera, odstránili zimné tyčovanie. Nechali ho len v úsekoch bez lesa, kde je tyčovanie náhradou za značenie na spadnutých stromoch a v pásme kosodreviny pre ľahšiu orientáciu turistov. Pohyb v horách umožní turistom 58 nových a 106 opravených premostení ponad drobné vodné toky a obnovené zábradlie okolo viac ako 14 km chodníkov. Turisti budú múcť využiť okrem pôvodných aj viac ako dve desiatky nových zastrešených odpočívadiel.

Predovšetkým ochrana významných biotopov veľkých šeliem ale aj obavy z výrazného nárastu turistickej návštevnosti po vstupe do Schengenu bol dôvodom pre uzatvorenie červeno značkovaného turistického chodníka v Tomanovej doline vedúceho do Tomanového sedla tak zo slovenskej ako aj z poľskej strany a zeleno značkovaného turistického chodníka v Juráňovej doline v úseku od Umrlého sedla cez sedlo Príslop a vrchol Bobrovca do Bobroveckého sedla. Ako náhrada je obnovený turistický chodník prechádzajúci na poľskú stranu Tatier cez Bobrovecké sedlo s napojením na žltý chodník vedúci z Chocholovskej doliny na Lúčnu. Počas dvoch letných mesiacov bude uzatvorená aj lesná cesta na Popradské pleso. Peší turisti však budú môcť využiť modro značkovaný ochranný chodník vedúci lesom.

Z dôvodu neudelenia výnimky na spracovanie lykožrútovej kalamity v 5. stupni ochrany prírody štátnou správou ochrany prírody umiestnili Štátnel lesy TANAPu pred vstupom na niektoré turistické chodníky výstražnú tabuľu v znení: 5. stupeň ochrany prírody - Spracovanie lykožrútovej kalamity štátnou správou ochrany prírody n e d o v o l e n é - Prechod na vlastné nebezpečenstvo. Prvým z nich je turistický chodník vedúci z Hrebienka k Zamkovského chate.

Súčasťou siete turistických značkovaných chodníkov na území TANAPu a PIENAPu sú aj bezbariérové turistické chodníky prístupné osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Štátne lesy TANAPu úpravou povrchu chodníka na Hrebienku vedúcom k Rainerovej útulni, v Prielome Dunajca, v Bielovodskej a Javorovej doline, v Oraviciach lesnej cesty vedúcej Bobroveckou a Tichou dolinou a cesty v Roháčskej doline končiacej pri Ťatliakovej chate bezbariérovo sprístupnili Tatry aj ľuďom na invalidných vozíkoch a s detskými kočíkmi.

Štátne lesy TANAPu sa starajú o viac ako 675 kilometrov turistických chodníkov na území Tatranského národného parku od Oravíc až po Tatranskú Javorinu vrátane časti územia PIENAPu. Formou pútačov, smerovníkov a informačných tabúľ vytvárajú a udržiavajú na území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku informačnú turistickú sieť. Vlani investovali do údržby, opráv a vybudovania nových oddychových zariadení a informačnej siete viac ako 27 miliónov korún.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020