Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Dohodu o vzájomnej spolupráci potvrdili podpismi

26.06.2008 13:57

Podpis dohody medzi ŠOP a ŠL TANAP (autor: Táňa Hoholíková) Vzájomná spolupráca pri ochrane prírody a krajiny Tatranského národného parku a Pieninského národného parku je predmetom dohody, ktorú 25. júna 2008 za Štátne lesy TANAPu a Štátnu ochranu prírody podpísali Peter Líška, Ján Mizerák, Pavol Majko a Štefan Danko. Podľa jej obsahu budú Štátne lesy TANAPu a ŠOP – Správa TANAPu a Správa PIENAPu spolupracovať pri tvorbe programov starostlivosti o národné parky, návštevných poriadkov a lesných hospodárskych plánov.

V oblasti výskumu a monitoringu budú spoločne realizovať obsahovo prelínajúce sa úlohy výskumu a monitoringu druhov a biotopov na území národných parkov. V prípade praktickej starostlivosti o chránené územia budú zúčastnené strany navzájom konzultovať a navrhovať realizáciu opatrení s cieľom zachovať biodiverzitu týchto území. Spolupráca sa týka nielen výchovnej, vzdelávacej, propagačnej a edičnej činnosti oboch organizácií, ale aj ich aktivít týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce s inými zahraničnými subjektmi.

Dohoda bola uzavretá na dobu neurčituú na základe doterajších skúseností zo vzájomnej spolupráce pri akceptovaní identity územia a právneho stavu na úseku ochrany prírody a krajiny, lesov a lesného hospodárstva ako aj kompetencií oboch organizácií.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020