Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Kamzíkom sa v Tatrách darí. Je ich opäť viac

21.07.2008 12:32

Kamzíky v kosodrevine (autor: Marcel Tobis) Tohtoročné jarné spočítanie kamzíkov potvrdilo, že sa tomuto vzácnemu druhu zveri v Tatrách darí. V porovnaní s minulým rokom ich počet v celom orografickom celku (slovenská a poľská strana Tatier) vzrástol o 153 kusov. Stále vysoký počet, až 142 kamzíkov a z toho 22 mláďat, žije aj napriek miernemu poklesu v Belianskych Tatrách. Na celom území Tatier bolo zistených 701 kusov kamzíka tatranského vrchovského, z toho 114 tohtoročných mláďat.

Na slovenskej strane Tatier bolo zistených 551 komzíkov, z toho 78 mláďat a na poľskej 150 kamzíkov, z toho 36 mláďat. V druhej polovici júla minulého roku bolo na celom území Tatier zistených 548 kamzíkov, z toho 119 mláďat. „Najviac kamzíkov sme zaznamenali v nadmorských výškach okolo 2 000 metrov v menej prístupných lokalitách. Kamzíky vyhľadávali v tomto období severné svahy a chladnejšie lokality. Ich počty klesli v Liptovských kopách a Červených vrchoch. Aj v Belianskych Tatrách je kamzíkov o niečo menej. No na druhej strane sa objavili v severovýchodnej časti Vysokých Tatier. Ide o dve čriedy v počte približne 40 kamzíkov, ktoré sem migrovali pravdepodobne z Belianskych Tatier,“ hovorí Jozef Kováč, zoológ Štátnych lesov TANAPu a dodáva: „Môžeme opätovne konštatovať, že celoročná starostlivosť o kamzíčiu zver na území Tatranského národného parku formou ochranných služieb a ostatných ochranných opatrení, vrátane informovanosti a výchovy návštevníkov má svoje opodstatnenie.“

Spočítavanie kamzíčej zveri organizujú Štátne lesy TANAPu už vyše päť desiatok rokov, v posledných rokoch v spolupráci s poľským Tatranským národným parkom a Správou TANAPu. Spoločným hlavným cieľom spočítavania kamzíkov je sledovanie stavov tohto vzácneho živočícha. Jarné spočítavanie je zamerané hlavne na zisťovanie počtu mláďat, v jesenných mesiacoch sa spočítavajú kamzíky pre poznanie kmeňových stavov pred zimou. Najnižší počet kamzíkov zaznamenali ŠL TANAPu koncom 90-tych rokov minulého storočia, keď klesol až na hranicu 200 jedincov. Najpočetnejšie stáda sa v národnom parku pásavali v rokoch 1964 až 1965, kedy na tatranských svahoch napočítali až do tisíc kamzíkov.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020