Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Najviac turistov bolo na Hrebienku a vrchole Rysov

14.08.2008 12:34

Deti ppod Hrebienkom (autor: Táňa Hoholíková) V jednom jedinom letnom dni navštívilo vysokohorské prostredie Tatranského národného parku takmer 17 685 turistov. Pritom najviac z nich, až 4 322 bolo na Hrebienku. Pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca na Hrebienok sa vyviezlo 2 773, ďalších 1 549 prišlo pešo. Potvrdilo to tohtoročné spočítavanie turistov, ktoré Štátne lesy TANAPu v spolupráci so Správou TANAPu uskutočnili v utorok 12. augusta.

Zo spočítania je ďalej zrejmé, že turisti uprednostňujú tie miesta národného parku, ktoré sú dostupné lanovkou, ako v prípade Soliska, kam sa vyviezlo 1 306 z nich, alebo turistické chodníky ešte stále zatienené korunami zelených stromov, ako v prípade červeno značkovaného chodníka zo Štrbského Plesa na Popradské pleso, ktorým v ten deň prešlo 1 682 turistov.

Z tatranských vrcholov si prvenstvo udržali Rysy, kde bolo 865 turistov. V Západných Tatrách je najobľúbenejším turistický chodník vedúci Roháčskou, Látanou a Jaloveckou dolinou. Pozoruhodný počet, až 8 257, bolo v deň spočítavania v Prielome Dunajca v Pieninskom národnom parku. Väčšina z nich, 5 854, dala prednosť splavu Dunajca na pltiach.

Štátne lesy TANAPu spočítavajú turistov v TANAPe a PIENAPe od roku 1972 z dôvodu získania informácií o zaťaženosti územia. „Hoci je to aj inak zrejmé, každoročné spočítanie turistov nám pomáha zistiť, ktorým chodníkom treba dať pri každoročnej údržbe prednosť. Tým úsekom, ktorými prejde najviac turistov, treba venovať zvýšenú pozornosť. Nielen finančnú, ale z dôvodu ochrany prírody a krajiny aj ľudskú v podobe lesnej stráže či stráže prírody. Počet turistov však zatiaľ nie je tak vysoký, aby sme museli pristúpiť k obmedzeniu počtu turistov po najnavštevovanejších turistických chodníkoch,“ hovorí Marián Šturcel, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu.

V minulom roku prebiehalo spočítavanie turistov počas dvoch dní a v tom čase navštívilo národné parky takmer 30 000 turistov. Najviac z nich, až 2 500, bolo pri Skalnatom plese, najmenej v Tichej doline.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020