Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Odpadky v Tatrách zbierali najmä deti a náhodní turisti

29.09.2008 12:29

Čisté hory pod Hrebienkom (autor: Táňa Hoholíková) Náhodní turisti, ale predovšetkým žiaci základných škôl čistili Tatry od odpadkov. Viac ako 1 300 účastníkov akcie Čisté hory, medzi nimi aj niekoľko jednotlivcov z Českej republiky a Poľska, vyzbieralo takmer 600 kg smetí v podobe plastových fliaš a obalov od potravín. Najznečistenejším bolo okolie Hrebienka, kde tri stovky dobrovoľníkov naplnilo šestnásť 50 litrových plastových vriec. Štátne lesy TANAPu organizovali tohtoročnú akciu Čisté hory spoločne so Správou TANAPu, ktorá zabezpečovala zber odpadkov na turistických chodníkoch prechádzajúcich územím urbárov v liptovskej časti Tatier.

"Zdá sa, že sú turisti o niečo disciplinovanejší. Napriek tomu každoročné organizovanie akcie Čisté hory má a aj v budúcnosti bude mať svoje opodstatnenie. Jej hlavným poslaním je totiž upozornovať na problém znečisťovania prírodného prostredia širokú verejnosť a návštevníkom Tatier pripomínať, že odpadky by nemali nechávať popri turistických chodníkoch, ale mali by ich v ruksakoch zniesť do podhoria a tam vyhodiť do koša,“ poznamenal Marián Šturcel, námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAPu.

Aj v tomto roku Tatry čistili najmä žiaci a študenti základných a stredných škôl zo širokého okollia Tatier od oravskej časti cez liptovskú až po spišskú. Posledné zvyšky starých búd pod Lomnickým sedlom pomohlo zlikvidovať 40 študentov medzinárodného gymnázia QSI International School z Bratislavy. Pritom mesto Vysoké Tatry prispelo poskytnutím piatich kontajnerov na sústredenie nazbieraného materiálu. „Úprimná vďaka tatranskej prírody patrí však všetkým, ktorí sa Čistých hôr zúčastnili,“ dodáva Marián Šturcel.

Počas tridsiatich rokov odbremenilo viac ako 33 000 dobrovoľníkov zo Slovenska i zahraničia územie Tatranského národného parku o približne 51 000 kg rôzneho komunálneho a stavebného odpadu.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020