Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Znížil sa počet odchytov, zvýšil sa počet chrobačiarov

16.10.2008 07:27

Lykožrútová kalamita v Tichej doline (autor: Marián Jurík) V päť a pol tisíckach feromónových lapačoch umiestnených v území Tatranského národného parku v správe Štátnych lesov TANAPu uviazlo tento rok približne 133 miliónov kusov lykožrútov. V porovnaní s vlaňajším rokom je to takmer o 100 miliónov menej. A to aj vďaka tohtoročnému počasiu: kvôli studenej a vlhkej jari začalo jarné rojenie približne o dva týždne neskôr a vývoj počasia v ďalších mesiacoch nedovolil, aby sa vyvinuli viac ako „iba“ dve generácie lykožrútov. Zdanlivo nižšie odchyty však ani z ďaleka nesignalizujú ústup lykožrútovej kalamity v národnom parku. Naopak, sú dôkazom skutočnosti, že kalamita sa dostala mimo účinnosti feromónových lapačov. Do 5. stupňa ochrany prírody, kde výklad zákona o ochrane prírody a krajiny umiestnenie feromónových lapačov zakazuje.

Napokon potvrdzuje to aj nárast chrobačiarov (stromov poškodených lykožrútom) v bezzásahových zónach. Len za prvých deväť mesiacov tohto roku v nich pribudlo takmer 150 000 dovtedy zelených stromov. Po štyroch rokoch od vetrovej kalamity ich počet prekročil hranicu 400 000. Spolu s takmer 700 000 lykožrútom poškodených stromov, ktoré boli z nižších stupňov ochrany v území národného parku vyvezené, je to viac ako 1 200 000 stromov na ploche dosahujúcej 4 000 hektárov. Berúc do úvahy skutočnosť, že na území TANAPu v správe Štátnych lesov TANAPu bóra poškodila 8 737 hektárov lesných porastov, lykožrút si doteraz „poradil“ už s takmer polovicou tejto plochy.

Kvôli premnoženému lykožrútovi v bezzásahových zónach odumiera už aj limba. Deje sa tak v Tichej a Kôprovej doline, vo Furkotskej doline, Mengusovskej doline a Bielovodskej doline. Len v rezerváciách na Podbanskom zožltlo v tomto roku viac ako štyristo límb. Tatranský les tak nenávratne prichádza o druh dreviny, ktorý sa zachoval z doby ľadovej a dodnes plní svoje nezastupiteľné funkcie: pôdoochrannú, protilavínovú, estetickú a krajinotvornú.

„Ako správca územia sme sa snažili urobiť všetko preto, aby zostali zachované všetky funkcie, ktoré sa od horských lesov na území národného parku očakávajú. Predovšetkým nezastupiteľné prírodoochranné a celospoločenské funkcie. V centrálnej časti Tatier sa však lykožrút premnožil natoľko, že je situácia už neriešiteľná. Zostáva nám zvládnuť boj v Západných Tatrách tak, aby predmet ochrany zostal zachovaný,“ dodáva Peter Líška, riaditeľ Štátnych lesov TANAPu.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 2/2022

TATRY č. 2/2022

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020