Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Od soboty platí v TANAPe sezónna uzávera turistických chodníkov

29.10.2008 11:06

Turistické značenie (autor: Jozef Jandura) Milovníci vysokohorských túr sa v tomto roku môžu na túry končiace na vrcholoch tatranských štítov vybrať v piatok 31. októbra naposledy. Od soboty 1. novembra sú totiž pre turistov v Tatranskom národnom parku všetky značkované turistické chodníky nad vysokohorskými chatami uzavreté. Chaty, okrem chaty pod Rysmi, zostanú však prístupné aj počas zimnej turistickej sezóny. Zimnú uzáveru turistických chodníkov na slovenskej strane Tatier Štátne lesy TANAPu vyznačili (viď. obrázok) aj na štátnej hranici s Poľskom. Po tom, ako napadne sneh, orientáciu turistom v teréne uľahčí zimné tyčové značenie, ktoré v dĺžke takmer 30 km zabezpečuje Stredisko terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu. Sezónna uzávera potrvá do 15. júna budúceho roku. Pomocou zimnej uzávery sa chránia nielen vzácne živočíšne druhy – kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského, ale aj pôdny kryt, ktorý je najzraniteľnejší práve v jarnom období.

Osem bezbariérových chodníkov, ktoré Štátne lesy TANAPu vybudovali a spoločne so spoločnosťou Hartmann-Rico v teréne vyznačili, nebudú počas zimnej sezóny uzatvorené. Avšak turistom so zníženou schopnosťou pohybu budú prístupné iba dovtedy, kým nenapadne sneh. Celková dĺžka bezbariérových chodníkov na území TANAPu a PIENAPu presahuje 31 km a bližšie informácie o nich poskytuje informačná brožúra Tatry bez bariér dostupná v infocentrách Štátnych lesov TANAPu a mesta Vysoké Tatry.

Štátne lesy TANAPu zabezpečujú údržbu a preznačovanie turistických chodníkov na území Tatranského národného parku a Pieninského národného parku v celkovej dĺžke takmer 800 kilometrov. Ochranné obvody Štátnych lesov TANAPu v spolupráci so Strediskom terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu zabezpečujú počas celého roka aj údržbu premostení ponad drobné vodné toky, údržbu a opravu zábradlí okolo turistických chodníkov, prerezávanie chodníkov v pásme kosodreviny a zimné značenie tyčami.