Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

Kamzíkom sa v Tatrách očividne darí

14.11.2008 14:01

Jesenné spočítanie kamzíkov (autor: Ján Slivinský) Kamzíkom sa v Tatrách očividne darí. Aj tohtoročné jesenné spočítavanie potvrdilo nárast ich populácie. V národnom parku vrátane poľskej časti jeho územia žije 773 kamzíkov. Len na slovenskej strane Tatier napočítali 606 kamzíkov a na poľskej strane 167 kamzíkov. Na vydarenom spočítavaní kamzíkov sa tentoraz podpísalo nielen slnečné a teplé novembrové počasie, ale aj práve začínajúca sa kamzičia ruja. Počas nej sú totiž kamzíky vo väčšom pohybe. A vtedy je aj väčšia pravdepodobnosť, že sa podarí spočítať skutočne všetky.

V rámci starostlivosti o živočíštvo v národnom parku venujú Štátne lesy TANAPu pozornosť aj kamzíkom. „Na doplnenie minerálií už tradične a dlhodobo vynášame kamzíkom kamennú soľ,“ hovorí Jozef Kováč zo Štátnych lesov TANAPu a pokračuje: „Navyše v posledných rokoch prikrmujeme kamzíky sušenou jarabinou. Nie celoplošne, ale iba na niektorých vybraných lokalitách.“ Na otázku dokedy môže populácia kamzíka rásť, aby ju územie národného parku dokázalo ešte uživiť, Jozef Kováč odpovedá: „Podľa historických údajov Tatry uživia minimálne tisícku kamzíkov. Boli však aj roky, keď tu bolo aj 1 200 kamzíkov. Takže, keby bolo v Tatrách nad tisíc kamzíkov, bolo by to veľmi dobré.“ Keďže kamzík je poľovnou zverou s celoročnou ochranou, s reguláciou jeho početnej populácie si budú musieť poradiť jeho predátori. „Vo vzťahu ku kamzíkovi prichádza do úvahy rys a tam je to relatívne stabilné,“ konštatuje Jozef Kováč.

Jarné a jesenné spočítavanie kamzíkov v Tatrách už tradične organizujú Štátne lesy TANAPu v spolupráci so Správou TANAPu a poľským Tatranským národným parkom. Na jeseň 2007 bolo na celom území biosferickej rezervácie Tatry napočítaných celkom 532 kamzíkov, v roku 2006 to bolo 586 kamzíkov. Tatry sú najsevernejšou oblasťou výskytu kamzíkov vo svete. Kamzík vrchovský tatranský patrí do zoznamu chránených živočíchov, je v zozname prioritných druhov národného významu a jeho spoločenská hodnota je 150 000 korún.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020