Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu Štátne lesy TANAPu

Aktuality • Tlačové správy • Upozornenia • …

V kalamitnom území sa opätovne páli haluzina

02.12.2008 12:32

Až do 19. decembra budú Štátne lesy TANAPu v spravovanom území Tatranského národného parku páliť haluzinu. Robia tak na základe rozhodnutia Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Poprade. Dôvodom je nielen uvoľnenie plôch v kalamitnom území pre následnú obnovu, ale aj prevencia proti vzniku požiarov a šíreniu podkôrneho hmyzu vo zvyškoch po spracovaní lykožrútovej kalamity.

Štátne lesy TANAPu budú haluzinu páliť najmä v území ochranného obvodu Podspády a Kežmarské Žľaby. V ochranných obvodoch Tatranská Javorina, Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso budú haluzinu páliť len pomiestne a na malých plochách. Štátne lesy TANAPu pália zvyšky po spracovaní kalamity na miestach, v ktorých na jar budúceho roku rátajú so zalesňovaním v súlade s projektom revitalizácie a obnovy kalamitného územia.

Spaľovať sa bude v čase od siedmej hodiny rannej do jednej hodiny popoludní. Pričom pálenie haluziny prebieha podľa interných pokynov na spaľovanie drevného odpadu Štátnych lesov TANAPu v súlade s platnou legislatívou.


Štátne lesy TANAPu
Tatranská Lomnica 66
059 60 VYSOKÉ TATRY

sekretariat@lesytanap.sk
tel.: +421 52 47803 11

IČO: 31966977
DIČ: 2021202931
IČ DPH: SK2021202931
IBAN: SK6981800000007000086192

TATRY č. 6/2021

TATRY č. 6/2021

Časopis vychádza šesťkrát ročne, pravidelne koncom párneho mesiaca.

predplatné | archív vydaní

ŠTÚDIE O TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU (13) 46 Zborník recenzovaných príspevkov z konferencie k 15. výročiu vetrovej kalamity z roku 2004 vo Vysokých Tatrách

Program cezhraničnej spolupráce PL-SR 2014 - 2020